GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008172018 ULUSLARARASI TOPLUMDA KADIN Seçmeli Ders Grubu 4 7 7,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında temel kavram ve olguları kavrayabilmelerini sağlamak; dünya politikasında Feminist teorinin etkilerini, Türkiye’de ve dünyada kadın hakları konusunda uygulamadaki farklılıkları örneklerle analiz edebilmelerini sağlamaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Ayşe ÖZTÜRK


1 Toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında temel kavram ve olguları kavrayabilmek,
2 Uluslararası İlişkilerde Feminist teorinin yerini ve önemini kavrayabilmek,
3 Türkiye’de ve dünyada kadın hakları konusunda uygulamadaki farklılıkları örnekler ışığında değerlendirebilmek,
4 Küresel politik ve ekonomik sistemin toplumsal cinsiyet temelinde nasıl şekillendiğini analiz etmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dünya Politikasında kadının yeri ve rolünün hem teorik hem de pratikte inceleneceği bu derste öncelikle toplumsal cinsiyet ve feminizm bağlamında temel kavram ve olguları ele alınacaktır. Feminist teorinin Uluslararası İlişkiler teorilerine olan etkisi ve feminizm çeşitleri incelenecektir. Ayrıca, Batı dünyası dışındaki feministlere, Türkiye’deki feminizmin tarihsel gelişimine de değinilecektir. Kadın haklarının gelişimi bağlamında Türkiye’de kadının durumu da irdelenecektir. Öğrencilerin yapacağı ödev ve sunumlarla, kadının Türkiye ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu tartışılıp irdelenecektir. Öğrenciler final sınavında değerlendirilmek üzere, bir ödev/sunum yapmak ve tartışmalara katılmak zorundadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Anlatımı Walters, Introduction & Sevim, Chapter 1
2 Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm: Temel Kavramlar-I Ders Anlatımı Cranny-Francis, Chapter 1 & Öztürk, Introduction
3 Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm: Temel Kavramlar-II Ders Anlatımı Cranny-Francis, Chapter 1 & Öztürk, Introduction
4 Feminist Düşüncenin Gelişimi-I Ders Anlatımı Bryson, Chapter1 & Walters Chapters 1-8
5 Feminist Düşüncenin Gelişimi-II Ders Anlatımı Bryson, Chapter1 & Walters Chapters 1-8
6 Tüm Dünyada Feministler-I Ders Anlatımı Walters Chapters 9-10
7 Tüm Dünyada Feministler-II Ders Anlatımı Walters Chapters 9-10
8 Ara Sınav Bireysel Hazırlık Bireysel Hazırlık
9 Uluslararası İlişkilerde Feminist Teoriler-I Ders Anlatımı Sevim, Chapter 2 & Öztürk, Chapter 1 & Ataman, Article
10 Uluslararası İlişkilerde Feminist Teoriler-II Ders Anlatımı Sevim, Chapter 2 & Öztürk, Chapter 1 & Ataman, Article
11 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminizm Ders Anlatımı Sevim, Chapter 3 & Öztürk, Chapter 2 & Gültepe
12 Türkiye’de Kadının Durumu Ders Anlatımı ve Tartışma Women in Turkey Report, 2017
13 Ödev Sunumları ve Tartışmalar Proje Sunumları Proje Hazırlama
14 Ödev Sunumları ve Tartışmalar Proje Sunumları Proje Hazırlama
15 Ödev Sunumları ve Tartışmalar Proje Sunumları Proje Hazırlama
16 Final Sınavı Bireysel Çalışma Bireysel Çalışma

-Margaret Walters, Feminizm, (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2009). -Ayşe Sevim, Feminizm, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005). -Necla Arat, Feminizmin ABC’si, (İstanbul: Say Yayınları, 2010). -Necati Gültepe, Türk Kadın Tarihine Giriş, (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2008). -Gisela Notz, Feminism,(Ankara: Phoenix Yayınevi 2012). -Emine Öztürk, Feminist Teori ve Tarihsel Süreçte Türk Kadını, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 7 3 21
Proje Hazırlama 1 18 18
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 7 42
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 1 5 2 3 1 3 1 4 5
ÖÇ 2 5 3 5 2 5 2 4 1 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 5 5 4 4 2 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek