GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303008672019 BALKANLAR'DA SİYASET Seçmeli Ders Grubu 4 7 7,00

Lisans


Türkçe


Balkanların tarihindeki temel dönüm noktalarına ışık tutup, Balkanlardaki güncel meselelerinin anlaşılabilmesini sağlamak; gelecek politikalarını öngörebilmek.


Doç. Dr. Altuğ GÜNAL


1 Balkanların diplomatik tarihini öğrenerek, gelecekteki muhtemel problem ve çözümlerini öngörebilmek.
2 Soğuk Savaş’ın ve Soğuk Savaş’ın sona erişinin Balkanlar üzerindeki etkilerini analiz edebilmek.
3 Avrupalılaşmanın ve AB üyelik sürecinin Balkanlar üzerindeki etkisini değerlendirebilmek.
4 Balkan ülkelerinin temel iç ve dış politikalarını sebepleriyle birlikte analiz edebilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders öğrencilere Balkanlar'daki mevcut siyasi durum hakkında bilgi verir. İlk haftalarda ekonomik, etnik, dini ve kültürel gelişmeler dahil olmak üzere Balkanlardaki tarihsel köklere güçlü bir vurgu yapılacaktır. Dersin ilk bölümü, “Balkanlar, Güney Doğu Avrupa ve bölge ülkeleri; ve sonra Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun, Balkan halklarının ulusal hareketlerinin ve mücadelelerinin bir ön görünümünü sunacaktır. Bu olaylar, Soğuk Savaş döneminde Balkan tarihinin seçilmiş bölümleri ile karşılaştırmalı bir perspektiften ve örneğin Yunanistan'daki iç savaş, Balkan Savaşları, Tito, vb. gelişme ve fenomenlerle birlikte yorumlanacaktır. Dersin nihai bölümleri Balkanların Avrupa’ya dönüş çabalarına ve gelecek projeksiyonlarına odaklanacaktır. Her dersin başlangıcında o hafta Balkan ülkelerinde yaşanan güncel gelişmeler tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve Balkanlar hakkında genel bilgi ve coğrafya
2 Slavların Balkanlara gelişi ve Bizans hakimiyeti Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı -Tayfun NASUHBEYOĞLU, Balkan Tarihine Genel Bir Bakış,Ekim 2008,İstanbul -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi - 18. ve 19. yüzyıllar, Küre Yay. 2013, ss. 20-32. -Stacy Hercules, The Balkans, The Center for Middle Eastern Studies, https://cmes.arizona.edu/sites/cmes.arizona.edu/files/1.% 20The%20Balkans%20-%20PowerPoint%20overview.pdf
3 Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi - 18. ve 19. yüzyıllar, Küre Yay. 2013, ss. 33-108. -Dennis P. Hupchick, The Balkans from Constantinople to Communism, Palgrave, 2002, s.s. 101-144
4 Balkanlar’da Milliyetçilik ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlık çabaları Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi - 18. ve 19. yüzyıllar, Küre Yay. 2013, ss. 195-260, 359-405.. -Aslantaş, Selim, "Sırp İsyanının Uluslararası Boyutu (1804-1813)", Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 21 (Bahar 2009), s. 109-136. -Jelavich, Charles and Barbara. The Establishment of the Balkan National States, 1804—1920 (University of Washington Press, 1977), s.s. 26-37.
5 Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Birinci Yugoslavya’nın doğuşu Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi - 18. ve 19. yüzyıllar, Küre Yay. 2013, ss. 100-152 -Aslantaş, Selim, "Sırp İsyanının Uluslararası Boyutu (1804-1813)", Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 21 (Bahar 2009), s. 109-136.
6 2. Dünya Savaşı'nda Balkanlar ve Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nin doğuşu Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı -Barbara Jelavich, Balkan Tarihi - 18. ve 19. yüzyıllar, Küre Yay. 2013, ss. 259-320.
7 Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti’nin Yükselişi ve Düşüşü Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı Sabrina P. Ramet, The roots of the Yugoslav collapse. In Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. (Cambridge 2005) ss. 54-75.
8 Vize Sınavı
9 Yugoslavya’nın Dağılışı Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milosevic, 4th ed. (Westview Press, 2002), ss. 23-101
10 Bosna Savaşı Ders Anlatımı & Film izleme (No Man's Land -2001) Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milosevic, 4th ed. (Westview Press, 2002), ss. 225-275. Sabrina P. Ramet, The roots of the Yugoslav collapse. In Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. (Cambridge 2005) ss. 185-189. -Sabrina P. Ramet, “Revisiting the Horrors of Bosnia: New Books about the War”, in East European
11 Kosova Savaşı Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı Sabrina P. Ramet, The roots of the Yugoslav collapse. In Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. (Cambridge 2005) ss. 200-242.
12 Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Sırbistan-Karadağ devleti ve iki devletin ayrılması Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı Reneo Lukic, The Withering Away Of The Federal Republic Of Yugoslavia, https://www.nato.int/acad/fellow/99-01/lukic.pdf
13 Eski Yugoslavya için Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi (YUCM) Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı -John Hagan, Justice in the Balkans: Prosecuting War Crimes in The Hague Tribunal, The University of Chicago Press, London, 2003. -Updated Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia, https://www.icty.org/x/file/Legal% 20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
14 Balkanların Avrupa’ya dönüşü ve AB'nin Balkan politikası Balkanlarda güncel haberler hakkında tartışma & Ders Anlatımı İKV, Batı Balkanlar AB Yolunda, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Yayın no: 267.
15 Balkanlarda güncel sorunlar Tartışma
16 Final Sınavı

1. Joseph Rothschild, East Central Europe between the Wars, 1918—1941 (U of Washington Press, 1974): pages 27—322 2. R. J. Crampton, Eastern Europe in the twentieth century—and after, 2nd ed. (Routledge, 1997) 3. Joseph Rothschild, East Central Europe between the Wars, 1918—1941 (U of Washington Press, 1974): pages 27—322 4. R. J. Crampton, Eastern Europe in the twentieth century—and after, 2nd ed. (Routledge, 1997) 5. Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to the Fall of Milosevic, 4th ed. (Westview Press, 2002): pages 3—72, 127—146, 203—400 6. Sabrina P. Ramet, Explaining the Yugoslav meltdown 1, 2: “For a charm of pow’rful trouble, Like a hell-broth boil and bubble: Theories about the Causes of the Yugoslav Troubles” & “A theory about the causes of the Yugoslav meltdown: the Serbian national awakening as a ‘revitalization movement’”, from a special issue of Nationalities Papers, Vol. 32, No. 4 (December 2004): 731—763 and 765—779. 7. Berglund, Sten, Joakim Ekman, and Frank H. Aarebrot (eds.). The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 2nd ed. (Cheltenham: Edward Elgar, 2004) 8. Karklins, Rasma. “Typology of Post-Communist Corruption”, in Problems of Post-Communism, Vol. 49, No. 4 (July—August 2002): 22—32 9. Mudde, Cas (ed.). Racist Extremism in Central and Eastern Europe (London: Routledge, 2004) 10. Berend, Ivan T. “Social shock in transforming Central and Eastern Europe”, in Communist and Post-Communist Studies, vol. 40, issue 3 (September 2007): 269—280 11. Bova, Russell. “Political Dynamics of the Post-Communist Transition: A Comparative Perspective”, in World Politics, vol. 44, no. 1 (October 1991): 113—138 12. Bunce, Valerie. “Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Postcommunist Experience”, in World Politics, vol. 55, no. 2 (2003): 167—192 Bölgesel Medya İçin AIM Press at www.aimpress.ch/index.htm Associated Press, at www.ap.org BBC News, at news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/default.stm Frankfurter Allgemeine (English-language service), at www.faz.com/ The Guardian at www.guardian.co.uk The Independent at www.independent.co.uk Institute for War & Peace Reporting at www.iwpr.net/home_index_news.html The International Herald Tribune, at www.iht.com Neue Zürcher Zeitung, at www.nzz.ch/ Die Presse, at diepresse.com/ Radio Free Europe at www.rferl.org/ Southeast European Times, at www.setimes.com/ TOL News, at www.tol.cz/look/TOLnew/home.tpl Voice of America, European service, at http://www.voanews.com/section/europe/2210.html Central and East European Online Library, www.ceeol.com.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 6 1 6
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 9 27
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 9 63
Okuma 8 5 40
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 5 5 2 4 2 5 3 3 2
ÖÇ 2 4 4 3 4 5 1 2 1 1 2
ÖÇ 3 4 4 4 1 3 1 4 1 2 3
ÖÇ 4 5 5 4 2 1 4 3 3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek