GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001092016 TEMEL KİMYA I Ders 1 1 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmaktır.


Doç. Dr. Derya Gülcemal


1 Kimyanın temel kavramlarının öğrenilmesini sağlamak
2 Temel kimyasal problemleri çözebilme yetisi kazandırmak
3 Temel kimya bilgisini problemlerin anlaşılması ve çözülmesinde kullanabilme yetisi kazandırmak.
4 Güncel karşılaştığı olaylara kimya alanında öğrendiklerini kullanarak açıklama getirebilmesini sağlamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Atomun yapısı, Periyodik cetvel, Atom çekirdeğinin yapısı ve radyoaktiflik, Kimyasal bağlar, Stokiyometri, Gazlar, Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü
2 Maddenin özellikleri ve ölçümü
3 Atomlar ve atom teorisi
4 Atomlar ve atom teorisi
5 Kimyasal Bileşikler
6 Kimyasal Bileşikler
7 Kimyasal tepkimeler
8 Vize
9 Sulu çözelti tepkimeleri
10 Sulu çözelti tepkimeleri
11 Gazlar
12 Gazlar
13 Termokimya
14 Termokimya
15 Atomun elektronik yapısına giriş
16 Final

Modern Üniversite Kimyası Cilt 1,C.E. Mortimer, Çevirenler: Altınata, T.; Akçay,H.; Anıl, H. ve ark.. Çağlayan Kitabevi, 2004, 5. Baskı. Genel Kimya 1, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Ralph H. Petrucci, R. H. Petrucci; çev. ed. T. Uyar., Palme Yayınevi, 2005Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 2 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 3 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 4 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek