GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001112016 TEMEL MATEMATİK Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Beslenme ve Diyetetik programı öğrencilerine temel matematik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.


Matematik Bölümü Öğretim Elemanları


1 Matematiğin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini ve bu işlemlerin özelliklerini kavrayabilmek
2 Doğal sayıları, tam sayıları, rasyonel sayıları ve gerçel sayıları tanıyabilmek, gerçel sayılarla sayı doğrusu arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek
3 Gerçel sayılarda sıralama ve eşitsizliklerin temel özelliklerini kavrayabilmek
4 Üslü çoklukları ve bunların temel özelliklerini kavrayabilmek, üslü sayılarla işlem yapabilmek
5 Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem oluşturabilmek ve çözebilmek
6 İki değişkenli denklem grafikleri hakkında bilgi sahibi olmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Reel Sayılar, Reel Sayıların Özellikleri, Mutlak Değer, Gerçek Sayılarla İşlemler, Aralık Gösterimi, Üslü Sayılar, Polinomlar, Denklem Çözme Prensipleri, Eşitsizliklerin Çözümü, Fonksiyonlar ve Grafikler, Lineer Denklemler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gerçel Sayılar
2 Gerçel Sayıların Özellikleri
3 Mutlak Değer
4 Gerçel Sayılarla İşlemler
5 Üslü Sayılar
6 Üslü Sayılarla İşlemler
7 İşlem Sırası
8 Ara sınav
9 Polinomlara Giriş
10 Polinomlar: Toplama ve Çıkarma
11 Polinomlar: Çarpma
12 Eşitsizlikler
13 Eşitsizlikler: İşlemler
14 Fonksiyonlar ve Grafikler
15 Doğrusal Denklemler
16 Final

Kalkülüse Giriş: Grafikler ve Modeller, M. L. Bittinger, J. A. Beecher ,D. J. Ellenbogen ,J. A. Penna (Pearson) Nobel Akademik YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4
ÖÇ 5 4 3 2 4
ÖÇ 6 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek