GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001042016 TEMEL KİMYA II Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu derste organik maddelerin yapısı, elde edilişleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılacak, organik reaksiyonların mekanizmaları verilecektir.


Doç. Dr. Derya Gülcemal


1 Alkanların yapısı ve adlandırılması, stereokimya, alkanların konformasyonu, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonlarını öğrenme
2 C = C çift bağının yapısı, alkenlerin adlandırılması, geometrik izomeri, alkenlerin fiziksel özellikleri, elde edilmeleri ve reaksiyonlarını öğrenme
3 Dienler, rezonans kavramı, dienlerin adlandırılması, fiziksel özellikleri ve polimerizasyonunu öğrenme
4 Alkinlerin yapısı, adlandırılması ve fiziksel özelliklerini öğrenme
5 Halkalı alifatik hidrokarbonların adlandırılmasını, yapısını, fiziksel özelliklerini ve geometrik izomeriyi öğrenme
6 Aromatik hidrokarbonların yapısını, adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini, elektrofil aromatik sübstitüsyonu, indüktif etki ve rezonans etkisini, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelmeyi öğrenme
7 Alkil halojenürlerin yapısı adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini ve nükleofil alifatik sübstitüsyonu öğrenme
8 Alkollerin yapısı adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
9 Eterlerin yapısı adlandırılmasını ve fiziksel özelliklerini öğrenme
10 Aldehit ve ketonların yapı ve adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
11 Karboksillik asit ve türevlerinin yapı ve adlandırılmasını, fiziksel özelliklerini, elde edilmelerini ve reaksiyonlarını öğrenme
12 Aminlerin yapısı adlandırılmaları, fiziksel özellikleri ve bazik özelliği, fenollerin yapısı adlandırılması, fiziksel özellikleri ve asitliğinin öğrenilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Organik kimyaya giriş, alkanlar , alkenler , dienler, alkinler , halkalı alifatik hidrokarbonlar , aromatik hidrokarbonlar , alkil halojenürler, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar , karboksilli asitler, esterler , aminler , fenoller.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organik Kimyaya Giriş
2 Alkanlar(strüktür ve adlandırma, stereokimya ve alkanlarda konformasyon, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
3 Alkenler (C = C çift bağının yapısı, adlandırma, geometrik izomeri, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
4 Dienler (konjuge dienler ve rezonans kavramı, adlandırma ve fiziksel özellikleri, polimerizasyon)
5 Alkinler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri)
6 Halkalı alifatik hidrokarbonlar (adlandırma, strüktür ve gerginlik kavramı, geometrik izomeri, fiziksel özellikler)
7 Aromatik hidrokarbonların yapısı, adlandırılması, fiziksel özellikleri ve elde edilmeleri
8 Arasınav
9 Elektrofil aromatik sübstitüsyon, indüktif etki ve rezonans etkisi, elektrofil aromatik sübstitüsyonda yönelme
10 Alkil halojenürler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, nükleofil alifatik sübstitüsyon)
11 Alkoller (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, hidrojen bağı, elde edilmeleri, reaksiyonları)
12 Eterler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri)
13 Aldehit ve ketonlar (strüktür, adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
14 Karboksilli asitler (strüktür ve adlandırma, fiziksel özellikleri, elde edilmeleri, reaksiyonları)
15 Aminler ve fenollerin adlandırılması, strüktürleri, fiziksel özellikleri, esterlerin elde edilmeleri ve reaksiyonları
16 Final exam

“Organik Kimya” Craig FRYHLE, Graham SOLOMONS, Literatür Yayıncılık, ISBN: 978-975-843-187-8 “Organik Kimya-Yaşamın kalbi ”, Yılmaz YILDIRIR, Bilim Yayınları, ISBN: 978-975-556-070-0Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 2 4 3 4
ÖÇ 2 3 2 4 3 4
ÖÇ 3 3 2 4 3 4
ÖÇ 4 3 2 4 3 4
ÖÇ 5 3 2 4 3 4
ÖÇ 6 3 2 4 3 4
ÖÇ 7 3 2 4 3 4
ÖÇ 8 3 2 4 3 4
ÖÇ 9 3 2 4 3 4
ÖÇ 10 3 2 4 3 4
ÖÇ 11 3 2 4 3 4
ÖÇ 12 3 2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek