GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002132016 İÇ HASTALIKLARINA GİRİŞ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


İç Hastalıkları kapsamında görülen hastalıklara ilişkin temel bilgilerin ve tedavi süreçlerinin öğretildiği Türkçe bir derstir. Bu dersin sonunda lisans öğrencilerin, iç hastalıkları kapsamında görülen hastalıkların sistemlere göre tanımları, görülme sıklıkları ve tedavileri konusu ile ilgili teorik bilgi ve sentez yapabilmesi amaçlanmıştır.


Prof. Dr. Asiye Akyol Dr. Öğr. Üyesi Emine Karaman


1 İç hastalıkları sorunu olan bireyin mevcut ve olası gereksinimlerini tanıyabilme
2 Bu derste kazandığı teorik bilgilerle diğer derslerde kazanmış olduğu bilgileri sentez edebilme
3 Temel insan gereksinimlerini ve holistik görüş doğrultusunda sağlam/hasta bireylere bakım verebilme
4 Bu bakımı verirken sorun çözme yaklaşımını benimseme
5 Ekip anlayışını benimseme becerisini kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders içeriğinde sistemlere göre iç hastalıklarına ilişkin hastalıkların tanımları, görülme sıklıkları ve tedavilerine ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı ve Tanışma Sağlığın Tanımı Akut Kronik ve Dahili Hastalıklarla İlgili Genel Bilgiler
2 Kanser ve Önemi
3 Sıvı-Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri ve Dahili Hastalıklardaki Önemi
4 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
5 Endokrin Sistem Hastalıkları
6 Sindirim Sistemi Hastalıkları
7 Solunum Sistemi Hastalıkları
8 Ara Sınav
9 Üriner Sistem Hastalıkları
10 Dermatolojik Hastalıklar
11 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
12 İmmün Sistem Hastalıkları
13 Hematolojik Hastalıklar
14 Sinir Sistemi Hastalıkları
15 Yaşlı ve Yaşlı Bireye Yaklaşım

1- Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği 2019. Erişim adresi: http://temd.org.tr/Kilavuzlar 2- İmamoğlu Ş, Ersoy CÖ. Geçmişten Geleceğe Endokrinoloji, 2019, Nisan. Erişim Adresi: http://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_kitaplar/20190803142914-2019tbl_kitaplar45d3f09f54.pdf 3- Birol L, Akdemir N. Dedük T. İç Hastalıkları Hemşireliği, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Ankara,1997. 4- Feneis H. (Çeviren: Birvar K, Mesut R, Vural F, Yıldırım M, Müftüoğlu A.), Resimli Anatomi Sözlüğü, Yüce Yayınları, İstanbul, 2007. 5- Olgun N, Aslan FE. (2010). Endokrin Hastalıkları. Ed:Eti Aslan F. Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 6- Yasavul Ü. Hacettepe İç Hastalıklar Kitabı, HÜ Yayınları, Ankara, 2004. 7- Vander İnsan Fizyolojisi Vücut Fonksiyon Mekanizmaları, Çeviren: Tuncay Özgünen, 13. baskı, 2014. 8- Lewis S, Collici I, Heitkemmer M.Medical –Surgical Nursing.Fourth edition.St.Louis,1996,32-55.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 3
ÖÇ 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek