GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002022016 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II Ders 2 4 5,00

Lisans


Türkçe


Besin Kimyası ve Analizleri II dersi Beslenme ve Diyetetik eğitiminde temel bir derstir. Dersin amacı, besin maddelerinin temel bileşenlerinden olan karbonhidrtlar, vitaminler, enzimler ve gıdalardaki doğal renk maddeleri kimyası ve özellikleriyle, işleme ve depolama sırasındaki fiziksel ve kimyasal değişmeleri açıklamaktır.


Dr. Hasan KEŞKEKOĞLU


1 Besin ögelerinden karbonhidratlar, vitaminler, enzimler ve doğal renk maddelerini sınıflandırır ve özelliklerini açıklayabilir
2 Besin ögelerine ait kimyasal yapılarını açıklayabilir, kimyasal reaksiyonlarını tanımlar ve laboratuvar uygulamalarını yapabilir
3 Her bir besin ögesinin bozulma etmenlerini tanır ve bozulmayı önlemek için alınacak tedbirleri ve kullanılacak antioksidanları bilir.
4 Mutfak uygulamaları sırasında besin ögelerinde oluşan bazı yapısal değişikleri açıklayabilir
5 Besin içeriklerine göre gıda maddelerini tanır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karbonhidratların genel özellikleri ve sınıflandırılması ,Monosakkaritler, yapıları, sınıflandırılması ve adlandırılması, karbonhidratlarda İzomer yapılar ve mutaratasyon Önemli monosakkaritler ve türevleri, Şekerlerin indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Maillard reaksiyonlarının mekanizması ve önlenmesi, Karamelizasyon, Oligosakkaritler Vitaminlerin sınıflandirilması, A ve D vitaminleri yapı ve özellikleri E ve K vitaminleri yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri, C Vitamini, Biotin, Tiamin, riboflavin,niasin, Piridoksal,pantotenik asit, folik asit; yapı ve özellikleri yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri, Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılmaları, Enzim kinetiği, etki eden faktörler, Enzim inhibitörleri, enzim teknolojisi Gıdalarda renk maddeleri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karbonhidratların genel özellikleri ve sınıflandırılması Genel laboratuvar tanıtımı
2 Monosakkaritler, yapıları, sınıflandırılması ve adlandırılması indirgen şekerlerin tanım ve renk tepkimeleri
3 İzomer yapılar ve mutaratasyon Volumetrik yöntemle şeker tayini
4 Önemli monosakkaritler ve türevleri Diastaz sayısı
5 Şekerlerin indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Maillard reaksiyonlarının mekanizması ve önlenmesi, Karamelizasyon İyodun indirgen şekerlere reaksiyonu
6 Oligosakkaritler Nişastanın hidrolizi
7 Vitaminlerin sınıflandirilması, A ve D vitaminleri yapı ve özellikleri Üreaz aktivitesi tayini
8 E ve K vitaminleri yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri, C Vitamini C vitamini tayini
9 Ara sınav Ara sınav
10 Biotin, Tiamin, riboflavin,niasin, Piridoksal,pantotenik asit, folik asit; yapı ve özellikleri yapı ve özellikleri günlük gereksinimleri Kolorimetrik şeker tayini
11 Enzimlerin yapıları ve sınıflandırılmaları Potansiyometrik titrasyon
12 Enzim kinetiği, etki eden faktörler Balda indirgen şeker tayini
13 Enzim inhibitörleri, enzim teknolojisi Balda sakkaroz tayini
14 Gıdalarda doğal renk maddeleri Ödev kontrolü

Food Chemistry: İlbilge SALDAMLI (editor), 2005, Hacettepe University Press, 2nd edition. 587 pages Food Chemistry: Semih ÖTLEŞ, Ege University Press. Bornova / Izmir. 2nd Edition. Food Chemistry: Arsan BİLİŞLİ, 2009, Sidas Media, 355 pages. Principles of Food Society. John, M. deMan., (Edited); An Apsen Publication.(1999) “Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods”. Wildman, R.E.C. (Edited) CRC Press, Boca Radon (2001)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Quiz 5 0 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Laboratuvar Ara Sınavı 1 1 1
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 4 3 2
ÖÇ 2 4 1 3 3 2
ÖÇ 3 4 1 5 3 5 2
ÖÇ 4 4 5 3 5 2
ÖÇ 5 5 5 5 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek