GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003012016 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ders 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı çocuklarda görülen hastalıkların tanımlanması, tıbbi terimlerin açıklanması ve hastalıklarda uygulanan beslenme tedavilerinin öğretilmesidir. Bu derste teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı pratikler de yapılmaktadır.


Doç. Dr. Reci MESERi, Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ


1 Öğrenciler metabolik hastalıkların mekanizmasını bilir ve metabolik hastalığı olan çocuğun beslenmesini planlayabilir.
2 Öğrenciler emilim bozukluğu olan çocuğun beslenmesini bilir.
3 Öğrenciler tip 1 diyabeti ile ilgili mekanizmaları bilir ve bu hastalığın beslenme yönetimini yapabilir.
4 Öğrenciler böbrek hastalığı olan bir çocuk için beslenme tedavisi planlayabilir.
5 Öğrenciler engelli bir çocuğun genel ve beslenme ile ilgili sorunlarını bilir ve buna uygun olarak beslenme tedavisi verebilir.
6 Öğrenciler çocukta enteral ve parenteral uygulamalarını bilir.
7 Öğrenciler kanserli bir çocukta görülebilecek beslenme sorunlarını bilir ve kanser türüne ve tedavi şekline göre beslenme tedavisi uygulayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders YILLIK bir derstir. Belirtilen 2 vize, 1 quiz, 1 final yıllık olarak düşünülmelidir.


Metabolik hastalıklarda beslenme, Emilim bozuklukları, Tip 1 diyabet, Böbrek hastalıklarında beslenme, Engelli çocukta beslenme, Enteral-parenteral beslenme, Kanserli çocukta beslenme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metabolik hastalıklar I Fenilketonüride, Akçaağaç şurubu idrar hastalığında, glikojen depo hastalıklarında olgu çözümleri
2 Metabolik hastalıklar II Fenilketonüride, Akçaağaç şurubu idrar hastalığında, glikojen depo hastalıklarında olgu çözümleri
3 Metabolik hastalıklar III ve IV Fenilketonüride, Akçaağaç şurubu idrar hastalığında, glikojen depo hastalıklarında olgu çözümleri
4 Emilim Bozuklukları Doğumsal glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu, laktoz intoleransı, çölyak ve kistik fibrozis olgu çözümleri
5 Tip I diyabette beslenme tedavisi I İnsülin duyarlılık faktörünü hesaplama, kan şekeri seviyesine göre karbonhidrat ve insülin düzeyini planlama üzerine olgu çözümleri
6 Tip I diyabette beslenme tedavisi II Karbonhidrat sayımı, ketoasidoz koması ve egzersiz ile ilgili olgu çözümleri
7 Tip I diyabette beslenme tedavisi III Tip I diyabet ile ilgili karma olgu çözümleri
8 Ara Sınav Yok
9 Böbrek hastalıklarında beslenme Kronik böbrek yetmezliği olan çocuk için olgu çözümleri
10 Engelli çocukta beslenme I Serebral palsili, Epilepsili, Down Sendromlu olan çocuklarda beslenmenin planlanması
11 Engelli çocukta beslenme II Serebral palsili, Epilepsili, Down Sendromlu olan çocuklarda beslenmenin planlanması
12 Enteral ve parenteral beslenme Yok
13 Kanserde beslenme I Kanserli çocuk için olgu çözümleri
14 Kanserde beslenme II Kanserli çocuk için olgu çözümleri

Shaw V. (Çev.Ed: Meseri R, Küçükerdönmez Ö, Urhan M) Klinik Pediatrik Beslenme. Ankara Nobel Kitabevleri, Ankara, 2019. Köksal G, Gökmen Ö H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi. Hatiboğlu Yayınevi. AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 1 2 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 1 2 4 3 3 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 1 2 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 4 1 2 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 5 3 4 2 1 2 3 4 3 5 5 5
ÖÇ 6 2 3 2 1 1 4 2 3 5 5 5
ÖÇ 7 3 4 3 1 2 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek