GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003052016 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Toplu Beslenme Sistemlerinde yönetimsel süreçler, mutfak ve yemekhane planlama, satınalma yöntemleri, kaliteli hammadde seçimi, doğru depolama yöntemleri ve hedef kitleye özgü menü planlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 Toplu Beslenme Sistemlerindeki yiyecek üretim sistemleri arasındaki farklıkları tanımlar.
2 Toplu beslenme hizmeti veren ticari ve ticari olmayan kuruluşlarda hizmet süreçlerini yönetebilir.
3 Mutfak ve yemekhanelerde kullanılan cihazları tanır. Bu alanların modernizasyonunu yapabilir. Mutfak ve yemekhane için uygun planlamayı yapabilir.
4 Toplu Beslenme hizmetinin verildiği hedef kitleye özgü yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak menüleri planlayabilir.
5 Satınalma, teknik şartname hazırlama, kaliteli hammadde teslim alma ve yiyecekleri depolama yöntemlerini öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders YILLIK bir derstir. Belirtilen 2 vize, 1 quiz, 1 final yıllık olarak düşünülmelidir.


Toplu Beslenme Sistemlerinin tanımı ve tarihsel gelişimi, uygulanan üretim teknikleri, mutfak ve yemekhane planlamasının nasıl olması gerektiği, kaliteli hammadde satınalma yöntemleri, hammadde alınması sırasında dikkat edilmesi gerekenler, depolama ilkeleri ve menü yönetimi ve denetimi konusunda teorik bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplu Beslenme Sistemlerine Giriş
2 Yiyecek Üretim Sistemleri
3 Yönetim I
4 Yönetim II
5 Mutfak ve Yemekhane Planlama
6 Mutfak ve Yemekhanelerin Modernizasyonu ve Kullanılan Ekipmanlar
7 Menü Planlama I
8 Menü Planlama II
9 Menü Planlama III
10 Ara Sınav
11 Satınalma
12 Hammadde Seçimi, Teslim Alma ve Kontrol
13 Depolar, özellikleri ve depolama teknikleri
14 Standart tarifeler ve Kontrol

Prof. Dr. Yasemin Beyhan; Toplu Beslenme Sistemlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Ankara Nobel Tıp Yayınları, 2018. Ciğerim N., Beyhan Y. Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi. Kök Yayıncılık, Ankara, 1995. Puckett RP. Foodservice Manual for Health Care Institutions. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated; 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 2 3 6
Rapor Hazırlama 1 3 3
Rapor Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 4 5 1 5 1 1 3 4 1
ÖÇ 2 1 1 4 5 1 5 4 1 3 4 1
ÖÇ 3 1 1 4 5 1 5 5 1 4 4 1
ÖÇ 4 5 5 4 5 1 5 1 1 4 4 1
ÖÇ 5 1 4 4 5 1 5 1 1 4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek