GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003052016 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Toplu Beslenme Sistemlerinde Ticari ve Ticari olmayan işletmeler arasındaki farklılıklar, besinlerin üretime hazırlanması ve pişirme yöntemleri, besin güvenliğinin sağlanması, HACCP ISO-22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve çalışanların iş güvenliğinin sağlanması konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 Toplu Beslenme Sistemlerinde ticari ve ticari olmayan işletmeler arasındaki farklılıkları tanımlar.
2 Toplu Beslenme Sistemlerindeki üretim süreçlerini ve pişirme yöntemleri öğrenir.
3 İyi hijyen uygulamalarının gerekliliklerini planlayabilir.
4 Toplu Beslenme Sistemlerinde maliyet kontrolünü yapabilir.
5 Toplu Beslenme Sistemlerinde iş güvenliği ile ilgili alması gereken tedbirleri bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders YILLIK bir derstir. Belirtilen 2 vize, 1 quiz, 1 final yıllık olarak düşünülmelidir.


Bu ders kapsamında ticari ve ticari olmayan işletmelerin tanımları ve aralarındaki farklılıklar, ticari işletmelerde organizasyon ve mutfak personeli, besinlerin pişirme yöntemleri, uygulanan servis yöntemleri, besin güvenliği, HACCP ISO-22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, maliyet kontrolü ve iş güvenliği konularında temel bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Toplu Beslenme Sistemlerine Giriş Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
2 Toplu Beslenme Sistemlerinde Ticari ve Ticari olmayan İşletmeler Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
3 Ticari işletmelerde Organizasyon ve Mutfak Personeli Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
4 Toplu Beslenme Sistemlerinde Üretim Süreçleri Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
5 Toplu Beslenme Sistemlerinde Pişirme Yöntemleri I Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
6 Toplu Beslenme Sistemlerinde pişirme yöntemleri II Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
7 Çorbalar, Soslar, Ana Yemekler, Garnitürler, Tatlılar Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
8 Toplu Beslenme Sistemlerinde Servis Yöntemleri Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
9 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
10 Ara Sınav
11 HACCP I Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
12 HACCP II Yüz yüze, sunum, tartışma, uygulama Yok
13 Maliyet Kontrolü Yüz yüze, sunum, tartışma Yok
14 Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği Yüz yüze, sunum, tartışma Yok

Prof. Dr. Yasemin Beyhan; Toplu Beslenme Sistemlerinin Yönetim ve Organizasyonu, Ankara Nobel Tıp Yayınları, 2018. Ciğerim N., Beyhan Y. Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi. Kök Yayıncılık, Ankara, 1995. Puckett RP. Foodservice Manual for Health Care Institutions. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated; 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 6 2 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Quiz için Bireysel Çalışma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 5 1 5 4 4 4 5 1
ÖÇ 2 1 4 1 5 1 1 4 1 4 5 1
ÖÇ 3 1 1 1 5 1 2 5 1 4 5 1
ÖÇ 4 1 1 1 5 1 2 5 1 4 5 1
ÖÇ 5 1 1 1 5 1 5 5 1 4 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek