GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003132016 BESLENME EĞİTİMİ Ders 3 5 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı sağlık eğitimi ve beslenme eğitiminin amaçları konusunda bilgi vermek, eğitim programı geliştirme, eğitim yöntemleri ve eğitim materyalleri geliştirme konularını uygulayarak öğrenmek ve iletişim becerilerini konusunda bilgi aktarmaktır.


Doç. Dr. Reci MESERİ


1 Öğrenciler Beslenme ile ilgili bir konuda eğitim programı düzenleyebilir
2 Öğrenciler eğitim programında değişik eğitim yöntemleri (yüz yüze ya da web tabanlı araçlar) kullanabilir
3 Beslenme eğitiminde kullanılmak üzere farklı eğitim materyalleri hazırlayabilir
4 Öğrenciler iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanabilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste teorik kısmın yanı sıra, küçük gruplar halinde eğitim yöntemi ve materyalleri geliştirme konusunda uygulamalar yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş- Temel kavramlar Ödev konularını dağıtılması
2 Gelişim ve öğrenmede temel kavramlar Bilişsel gelişim ve Piaget
3 Yetişkin ve çocuk eğitimi Sağlık eğitimi
4 Eğitimde program geliştirme
5 Öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler
6 Kullanılan eğitim modelleri Bilgi tutum davranış Öz-yeterlilik ve Sağlık İnanç Modeli Planlanmış davranış teorisi Transteoretik Model
7 İletişim becerileri
8 Ödev 1- Kısa film gösterileri (tüm gruplar) web tabanlı uygulamalar (socrative, remove bg, draw.io)
9 Ödev 2 - powerpoint destekli eğitim web tabanlı uygulamalar - Canva ile sunum hazırlama
10 Ödev 3 - masal anlatma, tiyatro web tabanlı uygulamalar - canva ile etkinlik programı hazırlama
11 Ödev 4 – Hizmet içi eğitim: Gösterip yaptırma - Olgu sunumu web tabanlı uygulamalar - animaker
12 Ödev 5- Role-play
13 Ödev – 6 – İstasyon yöntemi
14 Final ödevlerinin teslimi, sınıfta uygulanması Genel değerlendirme ve geribildirim

Tabak RS, Aybaş G, Yetkiner A. Sağlık Eğitimi. Songür Eğitim Hizmetleri. 2012. Ankara. Şanlıer N, Akdevelioğlu Y (ed). Beslenme Eğitimi. Hedef CS Yayıncılık 2020. Ankara. Kutluay Merdol T. Beslenme Eğitimi Rehberi. Özgür Yayıncılık. 1999. İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 51

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 5 5 3 1 4 1 5 1 1 1
ÖÇ 2 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1
ÖÇ 3 1 5 5 2 1 1 1 5 1 1 1
ÖÇ 4 1 5 5 4 1 1 1 5 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek