GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004112016 GENEL İŞLETME Ders 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin genel olarak işletmelerin yapısı, çeşitleri, fonksiyonları ve işleyişleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.1 İşletme kavramlarını açıklayabilme
2 İşletmeleri farklı ölçütlere göre sınıflandırabilme
3 İşletme fonksiyonlarını ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilme
4 İşletme kuruluşundaki çalışmaları (fizibilite) açıklayabilme ve sıralayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İşletmecilikte temel kavramlar ve işletmelerin amaçları, işletme ve çevre ilişkisi, işletmelerin sınıflandırılması, işletme kurma çalışmaları, işletmenin temel fonksiyonları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İşletmecilikte temel kavramlar, işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve işletmelerin amaçları
2 İşletmeyi etkileyen çevresel faktörler
3 İşletmelerin faaliyet alanları, tüketici türü, üretim faktörlerinin mülkiyeti, büyüklük ve ürün türüne göre sınıflandırılması
4 Hukuki yapılarına göre işletme çeşitleri
5 Fizibilite çalışması ve raporu
6 Kuruluş yeri seçimi
7 Kapasite kavramı ve çeşitleri
8 Arasınav
9 Yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim fonksiyonları
10 Üretim kavramı ve üretim türleri, üretim yönetim sistemleri
11 Pazarlama kavramı ve pazarlama karması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi
12 Muhasebe ve finansman fonksiyonları
13 İnsan kaynakları yönetimi
14 Sektörel söyleşiler
15 Sektörel söyleşiler
16 Final sınavı

Mucuk, İsmet, Modern İşletmecilik, 19. Basım, İstanbul Şimşek, M. Şerif, İşletme Bilimine Giriş, 1993, Konya https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr (İşletme Yönetimi Ders Notları) DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, projeksiyon cihazı Egeders sistemiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Okuma 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 62

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek