GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004042016 BESLENME ARAŞTIRMALARI II Seçmeli Ders Grubu 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin güz döneminde planlamaya başladıkları araştırmanın verisini toplamaları, veri girişini ve çözümlemesini yapmaları ve bilimsel makalelerini yazmalarıdır.


Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez Doç. Dr. Reci Meseri Dr. Öğr. Üyesi Murat Urhan Dr. Öğr. Gör. Ezgi Karataş


1 Öğrenciler planladıkları bir araştırmanın verisini toplayacak, analiz edecektir.
2 Öğrenciler yürüttükleri bir araştırmayı bilimsel makale olarak yazacaklardır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında öğrenciler güz döneminde planlamaya başladıkları araştırmanın verisini toplayacak, veri girişini ve çözümlemesini yapacak ve bilimsel makalelerini yazacaklardır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Verilerin toplanması
2 Verilerin toplanması
3 Verilerin toplanması
4 Verilerin toplanması
5 Veri girişlerinin yapılması
6 Veri girişlerinin yapılması
7 Veri girişlerinin yapılması
8 Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
9 Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi
10 Rapor yazımı
11 Rapor yazımı
12 Rapor yazımı
13 Rapor yazımı
14 Rapor teslimi

Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma planlama ve çözümleme. Meta Basımevi. İzmir, 2013Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Alan Çalışması 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma 10 1 10
Takım/Grup Çalışması 10 1 10
Alan Çalışması 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 1 1
Proje Hazırlama 1 2 2
Proje Sunma 1 2 2
Makale Yazma 4 2 8
Bireysel Çalışma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 71

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek