GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001102018 MİKROBİYOLOJİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


İnsanlarda enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların özelliklerinin tanıtılması, sınıflandırılması ve mikroorganizma-insan arasındaki etkileşimlerin tanımlanması


Prof. Dr. Candan Çiçek


1 İnsanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları, bu mikroorganizmaların bir biri ile etkileşimlerini bilebilme
2 Mikroorganizmaların sağlıklı ya da enfekte olmuş konak ile olan ilişkilerini açıklayabilme
3 Mikroorganizmaların yapılarındaki ve sınıflamalarındaki farklılıkları sayabilme
4 İnsan vücudundaki bölümlere göre flora elemanlarının isimlerini ve görevlerini sayabilme, flora elemanlarının hangi durumlarda patojenite kazandığını bilebilme
5 İnsanlarda enfeksiyona neden olan bakteri, mantar, virüs ve parazitleri tanımlayabilme, gastroenterit etkenlerini tanımlayabilme, sınıflandırabilme, bu etkenlerden korunma yollarını ve tedavisini açıklayabilme
6 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin bilme ve uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mikroorganizmaların yapısı, birbirleri arasındaki farklar, mikroorganizmaların güncel bilgilerle sınıflanması, mikroorganizma-konak arasındaki ilişkilerin tanımlanması ve normal vücut flora elemanlarının tanımları, adlandırılması ve görevleri, bakteri, virüs, mantar ve parazitlere bağlı gelişen gastrointestinal enfeksiyonların tanımları, kliniği, korunma ve tedavisi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ve bu alanda kullanma prensipleri anlatılacaktır


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikroorganizmalar: Giriş, sınıflandırma ve tanımlar Normal vücut florası
2 Bakteri hücrelerinin yapısı, üremesi ve üretilmesi
3 Virüslerin yapısı, üremesi ve tanımlanması
4 Mantarların yapısı, üremesi ve tanımlanması
5 Parazitlerin yapısı, üremesi ve tanımlanması
6 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
7 Antimikrobiyaller
8 Su ve besinlerle bulaşan bakteriler-I
9 Su ve besinlerle bulaşan bakteriler-II
10 Su ve besinlerle bulaşan parazitler-I
11 Su ve besinlerle bulaşan parazitler-II
12 Su ve besinlerle bulaşan virüsler
13 Besinlerle bulaşan mantarlar
14 Genel Değerlendirme

DERS KİTABI: Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melinick, and Adelberg’s Medical Microbiology. 22th ed. International editions. Lange Medical Books/McGraw Hill Companies Inc, 2001. YARDIMCI KAYNAKLAR: 1. Murray PR, Kobayashi GS, Pfaller MA, Rosenthal KS. Medical Microbiology, 2th ed, International student edition. Mosby Year Book Inc, 1994. 2. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ed: Şemsettin Ustaçelebi, Güneş Kitapevi Ltd, Şti, 1999. DERS ARAÇLARI: Office Yazılımı (power point), Barkovizyon, BilgisayarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 5 5
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 3 2 3
ÖÇ 4 5 3 3 4
ÖÇ 5 5 3 4 5 3
ÖÇ 6 2 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek