GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003032018 YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Ders 3 5 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı beslenmenin sağlık açısından önemini kavramak, pekiştirmek ve edinilmiş beslenme bilgilerini sentezleyebilmek, yetişkin hastalıklarının tıbbi beslenme tedavisinde teorik bilgi ve pratik uygulamaları öğrenmek ve deneyim kazanmaktır.


Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ


1 Yetişkinlerde görülen akut ve kronik hastalıkların epidemiyolojisi, etiyolojisi, biyokimyasal bulguları, klinik belirtileri, komplikasyonları ve mekanizmasını öğrenerek beslenme ile ilişkisini yorumlar.
2 Hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrar.
3 Hastaların beslenme durumlarını saptar ve değerlendirir.
4 Yetişkinlerde görülen akut ve kronik hastalıklarda bireye özgü tıbbi beslenme tedavisini planlamayı, uygulamayı ve izlemeyi öğrenir.
5 Bireye özgü beslenme eğitimi verebilme becerisine sahip olur.

Birinci Öğretim


Yok


Bu ders YILLIK bir derstir. Belirtilen 2 vize, 1 quiz, 1 final yıllık olarak düşünülmelidir.


Obezite, Zayıflık, Yeme Bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Kalp Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Kemik-Eklem Hastalıkları: Tanı, patofizyolojik süreçler, tıbbi beslenme tedavi ilkeleri ve pratik uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisine Giriş Hastanelerde uygulanan R1-R2-R3 diyetlerinin içerikleri ile ilgili uygulama.
2 Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - I Obez bireyler için günlük enerji ve makro besin ögelerinin hesaplanması, değişim ve değişim listelerinin öğretilerek uygulamasının yapılması
3 Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - II Fazla kilolu ve obez bireyler için olgu çözümleri, öğün planlama, beslenme eğitiminin verilmesi
4 Zayıflık / Yeme Bozuklukları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Zayıf bireyler için enerji ve makro besin ögelerinin hesaplanması, öğün planlama, olgu çözümleri
5 Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - I Diyabetli bireyler için günlük enerji ve makro besin ögelerinin hesaplaması, öğün planlama, beslenme eğitimi, Tip 1 ve Tip 2 Diyabet ile ilgili olgu çözümleri
6 Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - II Reaktif Hipoglisemi, Gestasyonel Diyabet için olgu çözümleri, Karbonhidrat Sayımı
7 Kalp Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - I Az yağlı az kolesterollü tıbbi beslenme tedavisinin ilkeleri, bireye özgü öğün planlama ve beslenme eğitimi
8 Kalp Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - II Olgu çözümleri (Koroner arter hastalığı, diyabeti olan zayıf/normal/ fazla kilolu/ obez bireyler için karma olgular), Kalp yetmezliği ile ilgili olgu çözümü
9 Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi DASH diyetinin ilkeleri ve olgu çözümü
10 Ara Sınav Ara sınavda çıkan olguların çözülmesi ve tartışılması
11 Gastrointestinal Sistem Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - I Akalazya, Gastroözofajiyal Reflü, Peptik Ülser, Dumping Sendromu ile ilgili olgu çözümleri
12 Gastrointestinal Sistem Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - II Diyare, Konstipasyon, Çölyak, Laktoz İntoleransı, Ülseratif Kolit, Chron's Hastalığı ile ilgili olgu çözümleri
13 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi - III Spastik Kolon, Divertikülit, Kolostomi ve İleostomi ile ilgili olgu çözümleri
14 Kemik & Eklem Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi Pürinden kısıtlı tıbbi beslenme tedavisinin ilkeleri ve olgu çözümleri

1. Mahan, L. K., Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process (14th Edition), USA: Elsevier. 2. Raymond, J.L., Morrow, K. (2020). Krause and Mahan’s Food & The Nutrition Care Process (15th Edition), USA: Elsevier. 3. Escott-Stump, S. (2015). Nutrition and Diagnosis-Related Care (8th Edition), USA: Wolters Kluwer. 4. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2019). Diyet El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 5. Tüfekçi Alphan, E. (2013). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara : Hatiboğlu Yayınevi. 6. Mercanlıgil, S., Dağ, A. (2013). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. 7. Tayfur, M. (2014). Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. 8. Akbulut, G. (2017). Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. 9. Rakıcıoğlu, N., Samur, G., Başoğlu, S. (2017). Diyetisyenler İçin Hasta İzlem Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı, Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1081. 10. Baysal, A., Baş, M. (2008). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. İstanbul : Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. 11. Tüfekçi Alphan, E. (2018). Diyabetin Beslenme Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı, Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 80
Quiz 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Quiz için Bireysel Çalışma 3 3 9
Ev Ödevi 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 169

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 1 1 5 5 1 1 1 5
ÖÇ 2 4 5 4 1 4 3 5 3 5 4 3
ÖÇ 3 5 5 5 1 5 3 5 3 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 1 4 4 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek