GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001042019 MÜZİK Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Öğretmen adaylarına, Milli Eğitim Bakanlığı müzik dersi programı doğrultusunda, müziğin çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini kavratmak, bu konuda müzikle ilgili genel bilgilerini kazandırmak, basit bir çalgı aleti çalma ve nota okuma becerisi kazandırmak, ilköğretim düzeyinde öğretebileceği şarkı dağarcığı geliştirmek, müzik dersi branş öğretmenlerinin 1.2.3. sınıflarda müzik derslerine girmediği de dikkate alınarak; temel müzik bilgilerini kazandırmak; özellikle de ritim ve içduyuş eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak.1 Eğitimde müziğin yerini ve önemini kavrayabilme
2 Müziğin çocuğun gelişimine katkılarını değerlendirebilme
3 Bu dersin sonunda bir müzik enstrümanı çalma becerisi geliştirebilme
4 Nota okuma bilgisi ve solfej yapabilme bilgisi ve becerisi kazandırabilme
5 İlköğretimde öğreteceği şarkı dağarcığını geliştirebilme
6 Ritim ve içduyuşun, önemini bilerek öğretim basamaklarını uygulayabilme


Yok


Öğretmen adaylarının, hem kendi hem de ilköğretim öğrencilerinin içduyuş gelişimleri açısından müzik dinleme eğitimine önem verilecektir.


Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye?de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Eğitimde Müziğin Rolü.
2 Notaların Vuruş ve Ses Değerleri; Ritim ve Aralık Kavramı.
3 Şarkı Öğretme Yöntemleri; Nota Yoluyla, Kulaktan Öğretim. Kullanılan Şarkıların Nitelikleri
4 Hız ve Nüans Terimleri. Değiştirici İşaretler
5 Ölçüler ve Çeşitleri; Basit, Birleşik ve Aksatmalı Ölçüler.
6 Türkiye’de ve Dünyada Müzik Tür ve Biçimleri. Geleneksel Müzik’ten Çağdaş Müziğe Geçiş.
7 Müzik Öğretim Programı ve Öğeleri.
8 Müzik Öğretim Programı ve Öğeleri.
9 Hedef ve Davranışlar.
10 Ara Sınav.
11 Çocuğun Müziksel Gelişiminde Yaratıcılığın Önemi.
12 Çocuğun Müziksel Gelişiminde Yaratıcılığın Önemi.
13 Müzik Dinleme Yöntem ve Teknikleri.
14 Müzik Dinleme Yöntem ve Teknikleri.
15 Konuların Genel Tekrarı
16 Dönem Sonu Sınavı

1- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Eğitimi Programı. 2- Etkinliklerle Müzik Öğretimi, Gamze Çalık Çetin, Kök Yayıncılık, 2006, Ankara 3- Okul Öncesi Eğitiminde Müzik (200. – 208. Sayfalar), Muammer Sun-Hilmi Seyrek, Mey Yayıncılık, 1993, İzmir. 4- Toplu Ses Eğitimi 1, Saip Egüz, Ayyıldız Mtb., 1991, Ankara 5- Solfej 1, Muammer Sun, Sun Yayınevi, 2008, Ankara. 6- Biz Çocuklarız, Ercan Mertoğlu, 2007, İstanbul.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 28 2 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek