GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001102019 GİRİŞKENLİK Seçmeli Ders Grubu 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencinin ebelik mesleğini sürdürürken, kendini doğru ifade etmek, duygu ve düşüncelerini diğer kişi/kişilere özgüven içinde, saldırgan olmadan ve pasif kalmadan aktarabilmek için gereken becerileri kazanmasını sağlamaktır.1 Özsaygı ve özgüven duygusu ile iletişim kurabilmeli,
2 Duygu ve düşüncelerini net ifade edebilmeli
3 Duygu ve düşüncelerini ifade ederken benlik saygısını ve karşısındaki kişilerin saygınlığını koruyabilmeli,
4 Saldırgan olmayan iletişim kurabilmeli
5 Çekingen olmayan iletişim kurabilmeli
6 Özeleştiri yapabilmeli,
7 Özgüvenini geliştirebilmeli
8 Kendini iyi tanıyabilmeli ve özdenetim-SWOT yapabilmeli,
9 Sağlık ekibi içinde kendini doğru ifade edebilmeli ve mesleki haklarını savunabilmeli,
10 Sağlık ekibinde etkin yer alabilmeli ve bakım verdiği hastaların haklarını savunabilmeli
11 Başarıya odaklanabilmeli ve iç motivasyonunu yükseltme becerisi geliştirmeli


Yok


Yok


1.Girişkenliğin tanımı, girişkenlik davranışının önemi 2.Girişkenlik-çekingenlik ve saldırganlık davranışları 3.Çekingen kişiliğin davranış özellikleri 4.Saldırgan kişiliğin davranış özellikleri 5.Girişken kişilik ve girişkenlik davranışının özellikleri 6.Girişkenliğin yararları 7.Girişkenliğin kişisel ve mesleki açıdan önemi 8.Girişken kişilik özelliğinin kişisel yararları, mesleki yararları 9.Girişkenlik kazanımı ve davranış öğrenimi 10.Girişken kişilik ve davranış örnekleri 11.Girişkenlik ile girişimcilik kavramlarının ortak ve farklı yönleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Dersten Beklentilerinin Belirlenmesi
2 Öğrencilerin girişkenlik ile ilgili dersi öğrenmeden kendilerini tanımlamaları ve davranış özelliklerini ifade etmeleri
3 Girişkenliğin tanımı, girişkenlik davranışının önemi
4 Girişkenlik-çekingenlik ve saldırganlık davranışları
5 Çekingen kişiliğin davranış özellikleri
6 Saldırgan kişiliğin davranış özellikleri
7 Girişken kişilik ve girişkenlik davranışının özellikleri
8 1.Ara sınav
9 Girişkenliğin yararları
10 Girişkenliğin kişisel ve mesleki açıdan önemi
11 Girişken kişilik özelliğinin kişisel yararları, mesleki yararları
12 Girişkenlik kazanımı ve davranış öğrenimi
13 Girişken kişilik ve davranış örnekleri
14 Girişkenlik ile girişimcilik kavramlarının ortak ve farklı yönleri
15 Dersin değerlendirmesi ve öğrencilerin kazandığı becerilerin tartışılması
16 FİNAL SINAVI

1. Ergüner, B. (2008) Girişkenlik Nedir? Hikmet Neşriyat. 2. RubenDH. (1984) Progress in assertiveness, 1973-1983.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 67

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek