GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002032019 BESLENME BİYOKİMYASI I Ders 2 3 5,00

LisansKarbonhidrat, protein ve yağların yapıları, bu moleküllerin yer aldığı metabolik reaksiyonlar, bu reaksiyonların gerçekleşmesine aracılık eden enzimler, açlıkta ve toklukta bu makromoleküllerin çeşitli dokulardaki metabolik süreçleri ile ilgili bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 İnsan bedenindeki enerji oluşum süreçlerini açıklayabilir.
2 Metabolik reaksiyonlarda yer alan enzimlerin görevlerini ve bu enzimlerin defektlerinde meydana gelen hastalıkların tedavisinde beslenmenin rolü hakkında bilgi sahibi olur
3 Karbonhidratlar, lipitler ve proteinlerin metabolizmalarını, hücreler tarafından kullanımlarını, enerjiye dönüşüm yollarını ve makro besin ögelerinin metabolik entegrasyon basamakları konularını kavrar.
4 Açlık ve tokluk metabolizmasını ve besin ögelerinin bu metabolizmadaki görevlerini öğrenir

Birinci ÖğretimYok


Bu ders kapsamında karbonhidrat, yağ ve proteinlerin insan bedenindeki metabolik yolakları, bu yolaklarda görev alan enzimler ve etkileri, açlık ve tokluk metabolizması incelenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Beslenme Biyokimyasına Giriş-Temel Biyokimyasal Kavramlar
2 Biyoenerjetikler ve Oksidatif Fosforilasyon
3 Enzimler I
4 Enzimler II (Klinik Enzimoloji)
5 Karbonhidratlar I
6 Karbonhidratlar II
7 Karbonhidratlar III
8 Yağlar I
9 Ara Sınav
10 Yağlar II
11 Yağlar III
12 Proteinler I
13 Proteinler II
14 Metabolik Entegrasyon

1. Harvey, R., Ferrier, D. Lippincott Biyokimya 5. Baskı. Çeviri Editörü : Prof. Dr. Engin Ulukaya , Nobel Tıp Kitabevleri . 2. Aksoy, M. Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi, 2010. Ankara. 3. Nelson, D.L., Cox, M.M. Lehninger-Biyokimyanın İlkeleri, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin. Palme Yayınevi. 4. Brody T. Nutritional Biochemistry, II. edition Academic press San Diego,1999.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 13 1 13
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
Okuma 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 1 2 1 4 4 2 4 5
ÖÇ 2 5 3 3 1 2 1 5 4 2 4 5
ÖÇ 3 5 3 3 1 2 1 5 4 2 4 5
ÖÇ 4 5 3 3 1 2 1 5 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek