GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002022019 İŞARET DİLİ Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

LisansHasta ve sağlık çalışanlarının hakları, hasta ile etkili iletişim becerilerini geliştirmek • Engelliler hakkında toplumsal sorumlukları yerine getirmek adına sorumluluk geliştirmek • Yeni bir dil öğrenerek sağırlık kültürü hakkında bilgi ve dil becerisi kazanmak, dili iletişim aracı olarak kullanmak


Soner ASLAN


1 1. TİD özelliklerini bilerek kullanabilme
2 2. Parmak alfabesindeki harfleri şekline uygun yapabilme
3 3. Harf şekillerini ve harf farklılıklarını tanımlayabilme
4 3. Harf şekillerini ve harf farklılıklarını tanımlayabilme
5 6. Ailesini, akrabaları ifade eden işaretleri yapabilme
6 7. Çevre ile ilgili kavramları TİD ifade edebilme
7 8. Öğrendiği işaretlerle cümle kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türk İşaret Dili, sesbilgisel bileşenleri, kullanım özellikleri, işaret dili kullanım örnekleri, sağlık başlığında işaret dili kullanma,: 1. İşaret dili nedir? Türk işaret dili nedir? Sağır kültürü nedir? 2. Türkçenin işaretlenmesi nedir? İşaret dilinin tarihçesi. 3. Parmak alfabesi 4. Sayılar, rakamlar 5. Sağır kültüründe tanışma; Günlük hayatta kullanılan sosyal ifadelerin işaretleri 6. İşaret dilinde soru sorma 7. İşaret dilinde eylemler ve işaret dilinde olumsuzlama 8. İşaret dilinde betimlemeler (renkler, sıfatlar, yer-mekan isimleri) 9. İşaret dilinde zamirlerin ve zamanların kullanımı 10. İşaret dilinde cümle yapısı; anlam pekiştirme 11. Sağlık işaretleri 12. Günlük hayatta kullanılan sağlık alanında karşılaşılabilecek işaretler 13. Çalışma hayatımızda karşılaşabileceğimiz işaret dili ortamlarına ilişkin işaret dili anlama etkinlikleri 14. Çalışma hayatımızda karşılaşabileceğimiz işaret dili ortamlarına ilişkin işaret dili üretme etkinlikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ÖZELLİKLER • Görsel • Üç boyutlu
2 HARFLER • Harflerin tanıtımı • Harflerin yazımında el ve parmak şekilleri • Türk alfabesindeki harflerin TİD‘ e göre yazılımı
3 HARFLER • Harflerin tanıtımı • Harflerin yazımında el ve parmak şekilleri • Türk alfabesindeki harflerin TİD‘ e göre yazılımı
4 HARFLER • Harflerin tanıtımı • Harflerin yazımında el ve parmak şekilleri • Türk alfabesindeki harflerin TİD‘ e göre yazılımı
5 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
6 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
7 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
8 Ara sınav
9 TANIMLAR • Harfin Doğru yazılımı • Parmak formları • Harfi net gösterme
10 KULLANIM • Parmak alfabesini doğru kullanma • Yazım kurallarına uyma • Kelimeleri uygun hızla yazma
11 KENDİSİ İLE İLGİLİ İŞARETLER • Adını soyadını yazma • Zamirleri kullanma • Öz geçmişini anlatma • Mesleği • Tasvir yapma
12 AİLE VE AKRABALARI İLE İLGİLİ İŞARETLER • Ailesi • Akrabaları
13 ÇEVRE İLE İLGİLİ İŞARETLER • Çevreyi tanıma • Yaşadığı yer • Çevre ile ilgili anlatım • CÜMLE KURMA • Ailesini anlatır • Akrabalarını tanıtır. • Yakın çevresini tanıtır.
14 ÇEVRE İLE İLGİLİ İŞARETLER • Çevreyi tanıma • Yaşadığı yer • Çevre ile ilgili anlatım • CÜMLE KURMA • Ailesini anlatır • Akrabalarını tanıtır. • Yakın çevresini tanıtır.
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

tid.meb.gov.tr https://tidsozluk.ailevecalisma.gov.tr “İşaret dili dilbilgisi kitabı” E. ARIK / H.DİKYUVA / B. MAKAROĞLU Aile ve sosyal politikalar bakanlığı “Türk işaret dili” Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları “Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili”Ankara Üniversitesi, Eğitimde Türk İşaret Dili Doç.Dr. P. AKMEŞEYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rol Oynama / Dramatize Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 128

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek