GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002102019 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin; girişimcilik ve KOBİ’ler ile ilgili temel kavramları, KOBİ’lerin amaçlarını ve çevre ile ilişkilerini açıklayabilme, KOBİ teşviklerini, işletme kurma aşamalarını tanıyabilmesini sağlamaktır.1 Girişimci temel kavramları ile KOBİ kavramını kavrayabilme
2 KOBİ’lerin çeşitlerini ve sorunlarını bilebilme
3 Yeni bir işletme kurabilme
4 Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, bağımsız çalışmada karar verebilme
5 Yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme
6 Yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
7 Yönetim, personel, üretim, finansman, pazarlama işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilme


Yok


Yok


Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar; Girişimcilerin özellikleri, girişimciliğin önemi, Küçük işletme girişimciliğinin ekonomik yapı içindeki yeri; İşletmelerin sınıflandırılması; KOBİ’ler ve Sorunları; Risk Sermayesi; Yatırım Teşvikleri; İşletmenin işlevleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar
2 Girişimcilerin özellikleri, girişimciliğin önemi, Küçük işletme girişimciliğinin ekonomik yapı içindeki yeri
3 İşletmelerin sınıflandırılması
4 KOBİ’ler
5 KOBİ’lerin Sorunları
6 Risk Sermayesi
7 Konu Tekrarı, Şirket evlilikleri, Özelleştirme
8 Ara Sınav
9 KOBİ Teşvikleri
10 KOBİ Teşvikleri
11 İşletmenin işlevleri, Yönetim ve İnsan Kaynakları
12 Finansman ve Üretim
13 Pazarlama
14 Proje teslimi ve sunumu
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

ÖNDOĞAN Ece Nüket, 2009, “Girişimcilik”, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (Yayınlanmamış ders notları, Word ve Powerpoint Dokümanı) DOĞAN Mahmut, 2004, “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği” KÜÇÜK Orhan, 2009, “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği”


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Alan Çalışması 6 2 12
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 72

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek