GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001212020 SAĞLIK BİLİMLERİNDE İLETİŞİM Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


Derste öncelikle kendini tanıma ile başlayarak kişiler arası ilişkilerde ve ekip içinde etkili iletişim teknikleri incelenmektedir.


Arş. Gör. Dr. Emel ÖZTÜRK TURGUT


1 İletişim sürecini tanımlayabilme
2 İletişimde önemli kavramları tanımlayabilme
3 Etkili iletişim becerilerini sayabilme
4 İletişim engellerini sayabilme
5 Yetersizliği olan kişilerle iletişimde önemli kavramları tanımlayabilme
6 Özel durumlarda iletişimde önemli kavramları tanımlayabilme
7 Ekip içi iletişimde önemli kavramları tanımlayabilme
8 Kendi iletişim becerilerinin farkına varabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında iletişimin tanımı, kendini tanıma ve farkındalık, girişkenlik, empati, öfke ve öfke yönetimi, iletişimi etkileyen faktörler ve iletişim teknikleri, yakın ilişkilerde iletişim, yetersizliği olan kişilerle iletişim, çocuklarla iletişim, yaşlıyla iletişim, özel durumlarda iletişim konuları ele alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı giriş
2 İletişimin Tanımı
3 Kendini Tanıma ve Farkındalık
4 Empati
5 Girişkenlik
6 Öfke ve Öfke Yönetimi
7 İletişimi Etkileyen Faktörler ve İletişim Teknikleri
8 Yakın İlişkilerde İletişim
9 Ara Sınav
10 Yetersizliği Olan Kişilerle İletişim
11 Çocuklarla İletişim
12 Yaşlıyla İletişim
13 Grup İçi İletişim ve Ekip Çalışması Özel Durumlarda İletişim
14 Final

Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı Psikolojinin Temel Kavramları (Genişletilmiş 36. Baskı). Remzi Kitapevi, İstanbul: 2018. Cücüloğlu D. İletişim Donanımları. Remzi Kitapevi, İstanbul: 2002. Dökmen Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Remzi Kitapevi, İstanbul: 2008. Alberti R, Emmons M. Atılganlık. (Serap Katlan çevirmen). HYB Yayıncılık, Ankara: 2002. Baltaş Z, Baltaş A. Bedenin Dili (43. Basım). Remzi Kitabevi, İstanbul: 2008. Demirel Y. Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı İletişim. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara: 2016. Terakye G. Hasta Hemşire İlişkileri (Genişletilmiş 5. Baskı). Zirve Ofset LDT, Ankara: 1998. Özcan A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Medikal Yayıncılık, İzmir: 1996. Telman N, Ünsan P.İnsan İlişkilerinde İletişim. Epsilon Yayıncılık, İstanbul: 2005. Çam O, Engin E. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliği Bakım Sanatı (Genişletişmiş 3.baskı). İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul: 2021.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 12 3 36
Okuma 11 2 22
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3 4 4 5
ÖÇ 4 4 4 5
ÖÇ 5 3 3 5
ÖÇ 6 4 4 5
ÖÇ 7 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek