GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002152020 FARMAKOLOJİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; hastalıkların tedavisi ile ilgili ilaçların seçiminde ve kullanımında gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazanabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda ilaçların sınıflandırılması, etkilerinin temel özellikleri ile mekanizmaları, organizmaya girdikten sonra geçirdiği evreler, yan ve toksik etkileri gibi genel farmakoloji bilgileri yanında, kardiyovasküler, otonom ve santral sinir sistemi farmakolojisi kapsamındaki sisteme özel ilaçlar ve toplumda çok fazla kullanılan antibiyotikler ile ilgili önemli temel bilgilerin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.


Prof.Dr. Ayşe Erol Prof.Dr. Aytül Önal Prof. Dr. Cenk Can Prof. Dr. Mehtap Çınar Prof.Dr.Murat Olukman


1 İlacın tanımı, temel özellikleri ve elde edildiği kaynakları öğrenebilme. İlaçları sınıflandırabilme, doz kavramı ve ilacın etkisini değiştiren faktörleri öğrenerek uygulamadaki önemini kavrayabilme.
2 İlaçların uygulama yollarını ve vücuda girdikten sonra geçirdiği emilim, dağılım, metabolizma ve itrah aşamalarını ve bu bilgilerin pratik önemini kavrayabilme.
3 İlaçların etki mekanizmalarını, diğer ilaçlarla etkileşmeleri ile yan ve toksik etkilerini kavrayabilme
4 Nutrisyonel ve obesiteye neden olabilen ilaçları sınıflandırabilme, etki mekanizmalarını, basit farmakodinamik/farmakokinetik özelliklerini, endikasyon/kontrendikasyon, yan ve toksik etkileri ile kritik ilaç etkileşimlerini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel Farmakoloji Genel Farmakoloji Obesiteye Neden Olan İlaçlar Nutrisyonel Farmakoloji (I) (Vitaminler) Nutrisyonel Farmakoloji (II) (Mineraller ve eser elementler) Anorektik Farmakoloji (I) Anorektik Farmakoloji (II) İlaç-Gıda Etkileşimleri Özel Hastalık Durumlarında Nutrisyonel Farmakoloji (I) Özel Hastalık Durumlarında Nutrisyonel Farmakoloji (II) Bitkisel Kökenli İlaçlar (I) Bitkisel Kökenli İlaçlar (II)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Farmakoloji
2 Genel Farmakoloji
3 Obesiteye Neden Olan İlaçlar
4 Nutrisyonel Farmakoloji (I) (Vitaminler)
5 Nutrisyonel Farmakoloji (II) (Mineraller ve eser elementler)
6 Anorektik Farmakoloji (I)
7 Anorektik Farmakoloji (II)
8 İlaç-Gıda Etkileşimleri
9 Özel Hastalık Durumlarında Nutrisyonel Farmakoloji (I)
10 Özel Hastalık Durumlarında Nutrisyonel Farmakoloji (II)
11 Bitkisel Kökenli İlaçlar (I)
12 Bitkisel Kökenli İlaçlar (II)

YokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 25 50
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 4 3 3 3 2 4 4
ÖÇ 2 3 4 4 3 3 3 2 4 5
ÖÇ 3 3 4 4 3 3 3 2 4 5
ÖÇ 4 3 4 4 3 3 3 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek