GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002302020 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Topluma Hizmet Uygulamaları, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir.


Doç.Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alabilmesi.
2 Sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla "diyetisyen" olma yolundaki öğrencilerin toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurabilmesi.
3 Toplumun değişik kesimlerinde güncel sorunları belirleyebilmesi ve yaşayarak gözlemleyebilmesi.
4 Projeler de hem arkadaşları hem de sorumlu öğretim üyeleri ile verimli çalışabilmesi.
5 Topluma hizmet bağlamında gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendirebilmesi.
6 Yüksek değerlere sahip duyarlı bir vatandaş olabilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gözlem yapma, olaylara eleştirel bakabilme, problem tespiti, veri toplama, aktiviteler uygulama ve yönetme, değerlendirme ve öğrendiklerini paylaşabilme becerisi kazandırılmaktadır. Mesleki hayatlarının her aşamasında kullanmak durumunda oldukları bu becerilerini geliştirme fırsatları elde edebilmektedirler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sorumlu öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı
2 Sorun ya da gereksinim belirleme
3 Çözüm geliştirme
4 Planlama
5 Projelere ait sosyal sorumluluk proje başvuru formlarının hazırlanması. Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğüne başvuruların yapılması.
6 Uygulama
7 Uygulama
8 Uygulama
9 Uygulama
10 Uygulama
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Değerlendirme
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları

1. Topluma Hizmet Uygulamaları (2020), Ed. Kudret Aykırı, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara. 2. Topluma Hizmet Uygulamaları (2011), Ed. Hasan Coşkun, Anı Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara. 3. Topluma Hizmet Uygulamaları (2009), Ed. Kemalettin Kuzucu, S.Tunay Kamer, PEGEM Akademi, 1.Baskı, Ankara. 4. Topluma Hizmet Uygulamaları (2009), Ed. Aziz Şeker, Nobel Yayın, 1.Baskı, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 5 50
Problem Çözümü 1 5
Tartışma 1 5
Takım/Grup Çalışması 1 5
Alan Çalışması 1 5
Beyin Fırtınası 1 5
Proje Hazırlama 1 5
Proje Sunma 1 10
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 6 2 12
Problem Çözümü 1 1 1
Tartışma 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Alan Çalışması 1 1 1
Rapor Hazırlama 1 2 2
Rapor Sunma 1 1 1
Proje Hazırlama 1 2 2
Proje Sunma 1 1 1
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Performans 6 1 6
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 5 4 4 3 5 5
ÖÇ 2 3 5 1 1 3 5 5 5 5 5 3
ÖÇ 3 1 3 1 1 3 4 4 5 2 5 5
ÖÇ 4 1 1 1 1 2 5 4 4 4 4 3
ÖÇ 5 1 2 1 1 2 4 4 5 2 5 5
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 5 4 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek