GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002162020 BESLENME EKOLOJİSİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Tarihsel süreçte insanların ve toplumların beslenme alışkanlıklarında görülen değişiklerin, ülkelere özgü beslenme kültürünün, dinlerin besinler ve beslenme üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Murat URHAN


1 İnsanlık tarihi boyunca beslenme alışkanlıklarındaki gelişmeleri tanımlayabilir.
2 Ülkelerin beslenme kültürleri ve yemekleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Dinler tarihinde besinlerin yerini ve dinlerin beslenme alışkanlıkları üzerine etkilerini tanımlar.
4 Bazı besinlerin (tuz, şeker vb.) insanlık yaşamına girişi ve işlenmesi ile ilgili teknolojik gelişmeleri öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinin kendine özgü yemekleri ve beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte yaşamını sürdürmüş olan eski uygarlıkların besinleri işleme becerileri ve yemek kültürleri, dinlere özgü yasak ve serbest olan yiyecekler ve beslenme uygulamaları ve çeşitli besinlerin işlenmesi ve insan yaşamına girişi ile bilgiler verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Besinlerin Tarihsel Süreci
2 Antik Çağ Dönemi ve Beslenme
3 Tarihsel Süreçte Yaşamımıza Giren Besinler "Şeker ve Tuz"
4 Tarihsel Süreçte Yaşamımıza Giren Besinler"Buğday, Üzüm ve Zeytin"
5 Hitit Mutfağı
6 Orta Asya Türk Devletlerinde Yemek Kültürü
7 Osmanlı Mutfak Kültürü
8 Dinlerin Beslenmeye Etkisi
9 Yemek Sosyolojisi
10 Ülke Mutfakları
11 Ülke Mutfakları II
12 Ülke Mutfakları III
13 Türkiye'de Farklı Bölgelerin Beslenme Alışkanlıkları
14 Ekonomik Gelişmeler ve Savaşların Beslenmeye Etkisi

Merdol TK. Beslenme Antropolojisi, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara, 2012. Pilcher, JM. Food in World History. Taylor&Francis, New York, 2006. Thaker, A., Braker, A. Multicultural Handbook of Food, Nutrition and Dietetics. Wiley-Blackwell, West Sussex, 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 5 1 5
Takım/Grup Çalışması 3 2 6
Rapor Hazırlama 6 2 12
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek