GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802003092022 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı sağlıkta araştırma planlama ve çözümleme yöntemlerinin öğretilmesidir. Bu ders kapsımda nedensellik, çözümlemenin temeli, sınıflanmış verinin karşılaştırılması, ortalamaların karşılaştırılması, korelasyon ve regresyon çözümlemesi işlenecektir. Bu derste teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı pratikler de yapılmaktadır.


Doç. Dr. Reci MESERİ


1 Öğrenci bağımlı ve bağımsız değişkene göre hangi çözümleme yöntemini uygulayacağını saptayabilir.
2 Öğrenci sınıflanmış veri analizi yapabilir
3 Öğrenci ortalamalar arasındaki farkları karşılaştırabilir.
4 Öğrenci çok değişkenli analizleri anlayabilir ve yorumlayabilir
5 Öğrenci araştırma yazı ile ilgili ilkeleri ve etik uygulamaları bilir
6 Öğrenci SPSS programını tanıyabilir, tek değişkenli analizler için SPSS çıktılarını yorumlayabilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dağılımlar, hangi durumda hangi test? Sınıflanmış verinin karşılaştırılması I (Dört gözlü düzenlerde ki kare, çok gözlü düzenlerde ki-kare) Sınıflanmış verinin karşılaştırılması II (Ki kare eğim, ki-kare McNemar) Sınıflanmış verinin karşılaştırılması III (Genel alıştırmalar, SPSS’te ki kare testi) Ortalamaların karşılaştırılması I (Parametrik) (Tek grup ortalamasında t testi, ortalamaların karşılaştırılmasında t testi) Ortalamaların karşılaştırılması II (Bağımlı gruplarda t testi) Ortalamaların karşılaştırılması III (Parametrik olmayan) (Mann Whitney-U, Wilcoxon işaretli sıra testi) Ortalamaların karşılaştırılması IV (Genel alıştırmalar, SPSS’te ortalamaların karşılaştırılması) Ara sınav Varyans analizi Korelasyon, SPSS’te korelasyon uygulaması Regresyon (doğrusal, lojistik) Araştırma yazımı & Etik SPSS Uygulaması ve genel alıştırma Genel değerlendirme


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dağılımlar, hangi durumda hangi test? Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
2 Sınıflanmış verinin karşılaştırılması I (Dört gözlü düzenlerde ki kare, çok gözlü düzenlerde ki-kare) Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
3 Sınıflanmış verinin karşılaştırılması II (Ki kare eğim, ki-kare McNemar) Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
4 Sınıflanmış verinin karşılaştırılması III Genel alıştırmalar, SPSS’te ki kare testi Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
5 Ortalamaların karşılaştırılması I (Parametrik) (Tek grup ortalamasında t testi, ortalamaların karşılaştırılmasında t testi) Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
6 Ortalamaların karşılaştırılması II (Bağımlı gruplarda t testi) Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
7 Ortalamaların karşılaştırılması III (Parametrik olmayan) (Mann Whitney-U, Wilcoxon işaretli sıra testi) Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
8 Genel alıştırmalar, SPSS’te ortalamaların karşılaştırılması Genel alıştırmalar, SPSS’te ortalamaların karşılaştırılması Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
9 Ara sınav
10 Varyans analizi Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
11 Korelasyon SPSS’te korelasyon uygulaması Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
12 Regresyon (doğrusal, lojistik, çoklu) Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
13 Araştırma yazımı & Etik Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt
14 Genel değerlendirme Gerbildirim SPSS Uygulaması ve genel alıştırma Yüz yüze, sunum, tartışma, soru yanıt

Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Meta Basımevi. İzmir. 2013Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 5
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 5
ÖÇ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek