GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004012022 KLİNİK BESLENME YETİŞKİN UYGULAMALI DERSİ Ders 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin ders müfredatı kapsamında yetişkin hastalıklarına yönelik edindikleri teorik bilgi ve becerilerini klinik beslenmenin (yetişkin) uygulandığı kurumlarda uygulayarak güçlendirmelerine yardımcı olmak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek, işbaşında deneyim kazanmalarına olanak sağlamak, diyetisyenliğin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmayı hedefleyerek onları diyetisyenlik mesleğine hazırlamayı amaçlamaktadır.


Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ


1 Klinik diyetisyenliği (yetişkin) konusunda bilgi ve beceri kazanır, klinik diyetisyenin çalışma koşullarını ve uygulamalarını gözlem yaparak öğrenir.
2 Klinikte beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerini uygular.
3 Yetişkin hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesini olgular üzerinde tartışarak uygulamalı olarak öğrenir.
4 Hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme, hastanın klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 Hastanın bireysel özelliklerine uygun tıbbi beslenme tedavisi planlar.
6 Poliklinikte ve klinikte yetişkin hastaların tıbbi beslenme tedavisinde izlem yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenir.
7 Yetişkin hastalıklarında uygulanan tıbbi beslenme tedavilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir.
8 Hasta ve yakınlarına planlanan tıbbi beslenme tedavisine yönelik eğitim verme becerisi kazanır.

Birinci Öğretim


Beslenme İlkeleri I Beslenme İlkeleri II Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Toplu Beslenme Sistemleri


Yok


Yetişkin hastanesinde görev yapan diyetisyenler ile akademik personel danışmanlığında öğrencilere yetişkin hastaya yönelik klinik beslenme pratiğini kazandırmak ve klinik diyetisyenliğine hazırlamak.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klinik Yetişkin Uygulama (Nöroloji)
2 Klinik Yetişkin Uygulama (Nöroloji)
3 Klinik Yetişkin Uygulama (Onkoloji)
4 Klinik Yetişkin Uygulama (Onkoloji)
5 Klinik Yetişkin Uygulama (Genel Cerrahi)
6 Klinik Yetişkin Uygulama (Genel Cerrahi)
7 Klinik Yetişkin Uygulama (Ortopedi)
8 Klinik Yetişkin Uygulama (Ortopedi)
9 Klinik Yetişkin Uygulama (Kadın Hastalıkları ve Doğum)
10 Klinik Yetişkin Uygulama (Kadın Hastalıkları ve Doğum)
11 Klinik Yetişkin Uygulama (Yoğun Bakım)
12 Klinik Yetişkin Uygulama (Yoğun Bakım)
13 Klinik Yetişkin Uygulama (Psikiyatri)
14 Final Sınavı

1. Mahan, L. K., Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process (14th Edition), USA: Elsevier. 2. Raymond, J.L., Morrow, K. (2020). Krause and Mahan’s Food & The Nutrition Care Process (15th Edition), USA: Elsevier. 3. Escott-Stump, S. (2015). Nutrition and Diagnosis-Related Care (8th Edition), USA: Wolters Kluwer. 4. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2019). Diyet El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 5. Tüfekçi Alphan, E. (2013). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara : Hatiboğlu Yayınevi. 6. Mercanlıgil, S., Dağ, A. (2013). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. 7. Tayfur, M. (2014). Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. 8. Gündoğdu, H. (çev.ed.). (2013). Klink Nütrisyonun Temelleri (4.Baskı), Pelin Ofset: Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Uygulama/Pratik 12 92
Sözlü Sınav 1 8
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 70
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 30

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 8 112
Problem Çözümü 1 1 1
Tartışma 5 1 5
Takım/Grup Çalışması 5 1 5
Gözlem 5 3 15
Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Sözlü Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 171

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 5 4 1 1 5 5 1 5 1 1
ÖÇ 2 4 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1
ÖÇ 3 5 5 5 1 3 5 3 1 5 4 3
ÖÇ 4 5 3 5 1 1 5 3 1 5 4 3
ÖÇ 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 4
ÖÇ 6 5 5 5 1 1 5 4 1 5 5 4
ÖÇ 7 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 2
ÖÇ 8 5 5 5 1 1 5 4 1 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek