GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802004072022 SEÇMELİ ALAN UYGULAMALI DERSİ Ders 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenmek, hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisi planlamayı öğrenmektir.


ÖĞR GÖR EZGİ KARATAŞ


1 etişkin hasta diyetisyenliği konusunda bilgi ve beceri kazanır; uygulamaları gözlem yaparak öğrenir.
2 Hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına göre tıbbi beslenme tedavisi planlamayı öğrenir.
3 Yetişkin hastalıklarında uygulanan tıbbi beslenme tedavilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir.

Birinci Öğretim


Yetişkin hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Toplu Beslenme Sistemleri Beslenme ilkeleri-I Beslenme ilkeleri-II


Yok


Ders sorumluları gözetiminde, yetişkin hastanesinde görev yapan diyetisyenler ile birlikte öğrencilere erişkin hastalara yönelik klinik beslenme pratiğini kazandırmak .


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Staj ve oryantasyon haftası
2 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
3 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
4 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka
5 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
6 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
7 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
8 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
9 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
10 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
11 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
12 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
13 Staj ve yetişkin hastalıkları vaka çalışması
14 final sınavı

1. Mahan, L. K., Raymond, J. L. (2016). Krause's Food & the Nutrition Care Process (14th Edition), USA: Elsevier. 2. Raymond, J.L., Morrow, K. (2020). Krause and Mahan’s Food & The Nutrition Care Process (15th Edition), USA: Elsevier. 3. Escott-Stump, S. (2015). Nutrition and Diagnosis-Related Care (8th Edition), USA: Wolters Kluwer. 4. Baysal, A., Aksoy, M., Besler, T., Bozkurt, N., Keçecioğlu, S., Mercanlıgil, S., Merdol-Kutluay, T., Pekcan, G., Yıldız, E. (2019). Diyet El Kitabı (10.Baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi 5. Tüfekçi Alphan, E. (2013). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Ankara : Hatiboğlu Yayınevi. 6. Mercanlıgil, S., Dağ, A. (2013). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını. 7. Tayfur, M. (2014). Diyetisyenin Çalışma Rehberi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi. 8. Gündoğdu, H. (çev.ed.). (2013). Klink Nütrisyonun Temelleri (4.Baskı), Pelin Ofset: Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Tartışma 5 1 5
Soru-Yanıt 5 1 5
Takım/Grup Çalışması 3 1 3
Gözlem 14 2 28
Alan Çalışması 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
Proje Hazırlama 1 2 2
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Sözlü Sınav 1 2 2
Ev Ödevi 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek