GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PF203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 4,00

LisansBu dersin sonunda öğrenciler; temel öğretim ilke ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilecek, belli bir dersin öğretim programının yapısal özelliklerini anlayabilecek ve fen bilimleri öğretmeninin öğretim programlarının geliştirilmesine katkılarını fark edebilecektir.1 Öğretimle ilgili temel kavramların anlam bilgisi
2 Öğretimde planlı çalışmanın önemini kavrayabilme
3 Bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlarla öğretim yöntem ve teknikleri arasındaki ilişkiyi anlayabilme
4 Öğrenme ve öğretme ilkelerini hatırlayabilme
5 Temel öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini tanıyabilme
6 Türkiye’de uygulanmakta olan öğretim programı tasarılarının yapısını tanıyabilme
7 Temel öğretim yöntem ve tekniklerini öğretim süreçlerinde kullanmaya istekli oluş
8 Etkili bir öğretmen olmaya dönüklük

Birinci Öğretim[Yok]


Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve tanışma
2 Öğretimle ilgili temel kavramlar
3 Öğrenme ve öğretim ilkeleri
4 Öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları
5 Eğitim Programı Kavramları ve Temel Öğelerini İnceleme
6 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Bilişsel Alan, Duyuşsal Alan ve Devinişsel Alan, Hedef Yazma İlkeleri
7 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Bilişsel Alan, Duyuşsal Alan ve Devinişsel Alan, Hedef Yazma İlkeleri
8 Ara sınav
9 Öğretim Sürecinin Aşamaları
10 Öğretim Kuram ve Modelleri
11 Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri
12 Öğretim yöntem ve teknikleri
13 Öğretim yöntem ve teknikleri
14 Öğretmen Nitelikleri, Öğretmenin Öğretimdeki Görev ve Sorumlulukları
15 Final sınavı

Açıkgöz, Kamile Ün. (2001). Aktif Öğrenme. İzmir: Kanyılmaz Mat. Arslan, M. (2007). (Ed.) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. (2009a). Öğretim İlke ve Yöntemleri ‘Öğretme Sanatı’. (14. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Demirel, Ö. (2009b). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Demirel, Ö. (2010). Eğitimde Yeni Yönelimler. (2. Baskı). Ankara: Pegema yayıncılık. *Doğan, B. ve Alkan, V. (2015). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Eğiten Kitap. Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. MEB. (2017a). Öğretim Programları, https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim- programlari/icerik/72 adresinden indirilebilir. MEB. (2017b). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuzları. Ankara. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. (Geliştirilmiş 15. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Sönmez, V. (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Sönmez, V. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek