GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001142023 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin bağımlılık yapan maddeleri bilmesi, madde kullanım bozukluğu ile ilişkili kavramları tanımlayabilmesi, bireysel/ toplumsal sonuçlarını tanımlayabilmesi ve sağlık profesyoneli olarak madde kullanım bozukluğu ile mücadelede sorumluklarının farkında olabilmesini amaçlamaktadır.


Araş. Gör. Dr. Emel Öztürk turgut


1 Madde kullanım bozukluğunun etiyolojisini tanımlayabilme
2 Madde kullanım bozukluğunun epidemiyolojisini tanımlayabilme
3 Madde kullanım bozukluğu ile ilgili kavramları sıralayabilme
4 Madde kullanım bozukluğu ile ilgili kavramları tanımlayabilme
5 Maddeleri merkezi sinir sistemine etkilerine göre sınıflayabilme
6 Maddelere göre entoksikasyon belirtilerini sıralayabilme
7 Maddelere göre yoksunluk belirtilerini sıralayabilme
8 Madde kullanım bozukluğu tedavisini maddelere göre tanımlayabilme
9 Madde kullanım bozukluğu ile mücadelenin önemini farkına varabilme
10 Sağlık profesyonellerinin madde kullanım bozukluğu ile mücadelede sorumluluklarını farkına varabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bağımlılık, madde kullanım bozukluğu, etiyoloji, epidemiyoloji, entoksikasyon, yoksunluk, tolerans, epidemiyoloji, madde kullanım bozukluğunun bireysel ve toplumsal sonuçları, bağımlılık yapan maddeler, madde kullanım bozukluğunda tedavi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı
2 Madde Kullanım Bozukluğunun Etiyolojisi Madde Kullanım Bozukluğu Epidemiyolojisi Madde Kullanım Bozukluğunun Bireysel ve Toplumsal Sonuçları
3 Madde Kullanım Bozukluğu İle İlgili Kavramlar
4 Alkol ve İlişkili Bozukluklar
5 Uçucu Maddeler ve İlişkili Bozukluklar Benzodiazepin ve İlişkili Bozukluklar
6 Kokain ve İlişkili Bozukluklar
7 Amfetamin ve İlişkili Bozukluklar
8 Kafein ve İlişkili Bozukluklar
9 ARA SINAV
10 Nikotin ve İlişkili Bozukluklar
11 Morfin ve İlişkili Bozukluklar Kodein ve İlişkili Bozukluklar
12 Eroin ve İlişkili Bozukluklar
13 Esrar ve İlişkili Bozukluklar
14 Fenklisidin ve İlişkili Bozukluklar
15 LSD ve İlişkili Bozukluklar
16 Final Sınavı

Çam O, Engin E (editörler). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi, 2014. Amerikan Psikiyatri Birliği. DSM- 5 Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı. (Çev. Köroğlu Ertuğrul). Ankara:Hekimler Yayın Birliği, 2014. Öztürk O, Uluşahin A. Ruhsal Sağlığı ve Bozuklukları. (11. Baskı), 2008. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu. Ankara; 2007. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/942/NR2007Tureky_tr.pdf Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM). EMCDDA 2013 ULUSAL RAPORU (2012 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası. 2013. http://www.sck.gov.tr/oecd/2013%20T%C3%BCrkiye%20Uyu%C5%9Fturucu%20Raporu.pdfYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Tartışma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 1 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 50

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3 3 4
ÖÇ 9 4 4 3
ÖÇ 10 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek