GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002212023 HALK SAĞLIĞI Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Halk sağlığının amacı; toplumun ve onu oluşturan bireylerin fiziksel, mental, sosyal, çevresel olarak sağlıklı olmasını sağlamaktır. Bu amacını, insan yaşamının sağlık ve hastalık gibi dönemlere bölünemeyen bir bütün olduğunu ve insanın çevresiyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak gerçekleştirmeye çalışır. Sağlığa bütüncül yaklaşımı sağlanması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda bir boyut olarak temel sağlık hizmetlerinin kavranılması, epidemiyolojinin sağlık hizmetlerinde ve bilimsel çalışmalarda önemi ve yerinin tartışılmasını da amaçlar


Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu


1 Öğrenciler Sağlık kavramını tartışabilir.
2 Öğrenciler toplumun sağlık düzeyi göstergelerini bilir ve yorumlayabilir, ülke içinde ve diğer toplumlarla karşılaştırma yapabilir
3 Öğrenci Ülkede var olan sağlık sistemini ve sağlık sistemi içerisinde diyetisyenin nerelerde görev yaptığını bilir.
4 Öğrenci toplumda sık görülen sağlık sorunlarını (üreme sağlığı, bağışıklama, ağız diş sağlığı, okul sağlığı, yaşlı sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı vb.) bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1. Halk Sağlığına Giriş 2. Sağlığı Etkileyen Etmenler 3. Koruyucu Hizmetler 4. Temel sağlık hizmetleri 5. Sağlık hizmetlerinin gelişimi 6. Üreme sağlığı 7. Aile planlaması yöntemleri 8. Bağışıklama 9. Epidemiyoloji ve bilimsel araştırma yöntemleri 10. Sağlık ölçütleri 11. Bulaşıcı hastalıklardan korunma 12. Kronik hastalıklardan korunma 13. Toplum beslenmesi ve toplumda sık görülen beslenme sorunları ve korunma programları 14. Sigaranın zararları ve sigarayı bıraktırma programları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sağlık kavramı, 1. Sağlığın sosyal ve çevresel belirleyicileri
2 Sağlığın korunması
3 Sağlığın geliştirilmesi
4 Sosyalleştirme yasası ve Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi
5 Bulaşıcı hastalıklardan korunma
6 Bağışıklama
7 kronik hastalıklardan korunma
8 Üreme Sağlığı ve aile planlaması
9 Ara sınav
10 Çevre Sağlığı I
11 epidemiyoloji
12 Epidemiyoloji
13 Okul Sağlığı
14 Yaşlı Sağlığı

Öğretim üyesi ders sunumları temin edilebilir. Derste kaynak verilecektir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 5 1 3 5 1 1 4
ÖÇ 3 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 4 1 2 5 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek