GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


• Öğrencilerinin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak; • Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde, öğrencilerin aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak; • Öğrencilerinin, çeşitlilik ve çokkültürlülüğe olan saygı ve hoşgörülerini geliştirme ve derinleştirmelerine katkıda bulunmak; • Öğrencilerinin diğer üniversite ve lise öğrencilerine, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak; • Öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarını teşvik etmek; • Genel olarak bir topluluk yaşamının gelişmesine katkıda bulunmak.


Doç. Dr. Utku IŞIK


1 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler;
2 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler;
3 Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler;
4 Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gençlerle tanışacaklar;
5 Farklı fakülte öğrencileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirecekler;
6 Avrupa düzeyindeki sosyal sorumluluk projeleri alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Sosyal Toplum kuruluşları • Gönüllülük • Proje oluşturma süreçleri • Hedefler doğrultusunda strateji, faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi • Bütçenin uygun kullanımı • Proje hazırlama • Geri bildirim


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Birbirini tanıma Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2 Sivil Toplum, Demokrasi ve STK'lar
3 Gönüllülük ve Gençlik
4 Proje fikirleri ile ilgili grup tartışması
5 Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
6 Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7 Amaçların belirlenmesi, strateji oluşturma, paydaş analizi
8 Hedef ve amaç belirleme, paydaş analizi
9 İlgili temsilcilerinin de katılımıyla grup tartışması ve geri bildirim
10 Geçici faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi
11 Bütçe hazırlama, Bütçe kalemleri, tahmini giderlerin belirlenmesi
12 Fon geliştirme ve sürdürülebilirlik, Olası sponsorların belirlenmesi ve sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanması
13 Proje tekliflerinin teslimi ve sunumu
14 Geri bildirim, Grup çalışması değerlendirmesinin teslimiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Derse Katılım 1 50
Uygulama/Pratik 1 25
Rapor Hazırlama 1 25
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek