GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ102 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; temel öğretim ilke ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak, ortaöğretim eğitim programlarının yapısal özelliklerini anlayabilecek ve ortaöğretim öğretmeninin eğitim programlarının geliştirilmesine katkılarını fark edebilecektir.1 Öğretimle ilgili temel kavramların anlam bilgisi
2 Öğretimde planlı çalışmanın önemini kavrayabilme
3 Öğrenme ve öğretme ilkelerini hatırlayabilme
4 Belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini hatırlayabilme
5 Okulöncesi eğitim programlarının geliştirilmesinde öğretmenin rolünü açıklayabilme
6 Türkiye’de uygulanmakta olan ortaöğretim eğitim program tasarılarının yapısını tanıyabilmeYok


?Temel Kavramlar: Öğrenme, Öğretme, İlke, Yöntem, Eğitim Programı, Program Geliştirme ?Öğrenme ve Öğretim İlkeleri ?Öğretimde Planlı Çalışmanın Önemi ve Yararları ?Öğretim Yöntemleri: Anlatma, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma ?Eğitim Programının Öğeleri ?Program Geliştirmenin Aşamaları ?Türkiye’de Uygulanmakta Olan okulöncesi Eğitim Programının Yapısı ?Hedef Yazma İlkeleri ?Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Bilişsel Alan, Duyuşsal Alan, Devinişsel Alan ?Öğrenme Etkinliklerinin Planlanması ?Değerlendirme Etkinliklerinin Planlanması ?Ortaöğretim Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Öğretmenin Rolü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar: Öğrenme, Öğretme, İlke, Yöntem
2 Öğrenme ve Öğretim İlkeleri, Öğretimde Planlı Çalışmanın Önemi ve Yararları
3 Öğretim Yöntemleri: Anlatma, Tartışma, Örnek Olay
4 Öğretim Yöntemleri: Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma
5 Temel Kavramlar: Eğitim Programı, Program Geliştirme; Eğitim Programının Öğeleri, Program Geliştirmenin Aşamaları
6 Türkiye’de Uygulanmakta Olan okulöncesi Eğitim Programının Yapıs
7 Hedef Yazma İlkeleri, Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Bilişsel Alan
8 Ara sınav
9 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Duyuşsal Alan
10 Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması: Devinişsel Alan
11 Öğrenme Etkinliklerinin Planlanmas
12 Öğrenme Etkinliklerinin Planlanmas
13 Değerlendirme Etkinliklerinin Planlanması
14 Değerlendirme Etkinliklerinin Planlanması
15 Okulöncesi Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Öğretmenin Rolü
16 Final Sınavı

Demirel, Ö. (2009a). Öğretim İlke ve Yöntemleri ‘Öğretme Sanatı’. (14. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Demirel, Ö. (2009b). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (12. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Küçükahmet, L. (1998). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Alkım Yayınları. MEB. (2006a). Ortaöğretim eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat_bank/icerik.asp?id=48 adresinden 08.09.2009 tarihinde indirilmiştir. MEB. (2006b). Ortaöğretim eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) öğretmen kılavuz kitabı 1. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat_bank/icerik.asp?id=48 adresinden 08.09.2009 tarihinde indirilmiştir. MEB. (2006c). Ortaöğretim eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) öğretmen kılavuz kitabı 2, etkinlikler. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat_bank/icerik.asp?id=48 adresinden 08.09.2009 tarihinde indirilmiştir. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. (Geliştirilmiş 15. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Sönmez, V. (2004). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. (11. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 20 80
Rapor Sunma 4 1 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek