GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB105 GENEL CİMNASTİK Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; Genel Cimnastik ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini öğrenmelerini sağlamak. Cimnastik branşı ile ilgili temel becerileri kullanabilmelerini sağlamak.


Mehmet İNCE


1 Genel Cimnastik ile ilgili kuramsal bilgileri açıklayabilme,
2 Temel beceri ve tekniklerin tanıtımı ve öğretimini gösterebilme.
3 Cimnastik branşı ile ilgili temel becerileri uygulayabilme.


Yok


Yok


Genel cimnastiğin kuramsal bilgileri ile temel beceri ve teknikler arasında ilişki kurarak genel cimnastiği öğreneceklerdir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi,önemi ve gerekleri Tanışma
2 Sportif ısınma ve çeşitleri. Cimnastikte ısınma
3 Düzen alıştırmaları ve duruşlar. Cimnastikte temel duruşlar.
4 Sporda Ritm ve hareket ilişkisi. Ritm alıştırmaları.
5 Cimnastikte grup çalışmaları Eşli hareketler
6 Cimnastikte atlama ipinin esneklik, koordinasyon, dayanıklılık vb. çalışmalarında uygulanışı. Atlama ipi ile hareketler
7 Cimnastik sopasının motorik özelliklerin gelişimindeki yeri. Cimnastik sopası ile hareketler
8 Ara sınav
9 Cimnastik sırasının motorik özelliklerin gelişimindeki yeri. Cimnastik sırasında hareketler.
10 Parmaklık taki çalışmaların motorik özelliklerin gelişimindeki yeri. Parmaklıkta hareketler
11 Yer minderinde yuvarlanmalı hareketlerin öğretimi . Yerde öne/ geri taklalar
12 Mini trambolin aletinde çalışma esasları Mini trambolinde hareketler.
13 Aletle cimnastik çalışmalarınında temel noktalar. Aletle cimnastik çalışmaları.
14 Senkronize cimnastik çalışmalarınında temel noktalar. Aletsiz cimnastik çalışmaları
15 Seri hazırlamanın kriterleri Final sınavına yönelik seri çalışmaları
16 Dönem sonu sınavı

•Şengül, E. Serbest Cimnastik, Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. baskı, 1996, Ankara. •Sevim Y- Şengül E. Sağlık topu ile güç geliştirme GSGM Spor eğitimi dairesi başkanlığı.1989 Ankara. •Bohumil K/Zdenek T/ Rudolf V . Gymnastıque 1200 exercices 1991 Paris. •Eric B/ Jean V. Exercises de Gymnastıque 1993 Paris


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek