GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB111 MATEMATİK I Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


öğrencilerin akıl yürütme, problem çözme, ilişkilendirme, genelleme gibi temel matematiksel becerileri kazanmalarını, özellikle kendi programları için gerekli matematik altyapısını oluşturarak mesleki uygulamalar yapabilmelerini sağlamaktır.


Lecturers from Mathematics Department


1 Aritmetik ve cebirsel işlem yapabilme
2 Denklem ve eşitsizlikleri çözebilme
3 Bağıntı ve fonksiyon kavramlarını tanımlayabilme


Yok


Yok


Sayılar. Sayı kümeleri. Mutlak değer ve özellikleri. Denklem ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyon tanımı. Fonksiyonların özellikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sayılar: Küme kavramı. Sayı kümeleri ve özellikleri. Aralıklar.
2 Üslü ve köklü sayılar, mutlak değer. Sayı sistemleri. Taban aritmetiği.
3 Üslü ve köklü sayılar, mutlak değer. Sayı sistemleri. Taban aritmetiği.
4 Cebir: Cebirsel işlemler, çarpanlara ayırma
5 Cebir: Cebirsel işlemler, çarpanlara ayırma
6 Birinci ve ikinci dereceden denklemler. Eşitsizlikler
7 Birinci ve ikinci dereceden denklemler. Eşitsizlikler
8 Ara Sınav
9 Birinci ve ikinci dereceden denklemler. Eşitsizlikler
10 Birinci ve ikinci dereceden denklemler. Eşitsizlikler
11 Birinci ve ikinci dereceden denklemler. Eşitsizlikler
12 Bağıntı: Sıralı ikili, kartezyen çarpım.Fonksiyon tanımı
13 Bağıntı: Sıralı ikili, kartezyen çarpım.Fonksiyon tanımı
14 Fonksiyon: Tanım ve değer kümesi, fonksiyon çeşitleri. Birinci ve ikinci dereceden fonksiyon grafikleri.
15 Fonksiyon: Tanım ve değer kümesi, fonksiyon çeşitleri. Birinci ve ikinci dereceden fonksiyon grafikleri.
16 Final sınavı

1.Halilov, H. , Hasanoğlu, A. , Can, M. , Yüksek Matematik I, Literatür Yayıncılık, 1999. 2. Balcı, M. , Temel Matematik, Balcı Yayınları, 2008


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek