GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB112 MATEMATİK II Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Matematik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde yaklaşma kavram ve yöntemleri verilmektedir.


.DR.FİLİZ ARAS


1 1-Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme.
2 2-Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 3-Türevi başta optimizasyon problemlerini olmak üzere mesleki alanındaki problemlere uygulayabilme.
4 4-İntegral kavramının temel çıkış prensibi öğretilerek öğrencinin soyut kavramlarla gerçek dünyadaki kavramlar arasında ilişki kurabilmesi
5 5-İntegralin kullanım alanları örneklerle gösterilerek öğrencinin gerçek hayattaki kullanım alanı ile ilişkilendirebilmesi


Yok


Yok


Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı . Türev ve Uygulamaları. İntegral ve uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fonksiyonlar
2 Fonksiyon türleri ve özellikleri
3 Limit ve özellikleri
4 Limit ve özellikleri
5 Süreklilik ve Sürekliliğin Uygulamaları
6 Türev tanımı
7 Türev alma kuralları
8 Arasınav
9 Fonksiyon türlerinin türevleri
10 Fonksiyon türlerinin türevleri
11 Fonksiyon türlerinin türevleri(Quiz)
12 türevin geometrik yorumu
13 Türevin optimizasyon problemlerine uygulanması
14 Belirsiz integral tanımı
15 Belirsiz İntegral alma kuralları
16 Yarıyıl sonu sınavı

1. Çoker D., Özer O., Taş K. "Genel Matematik" , Cilt 1, (1996) 2.Thomas, G. B. and Finney, R. L., "Calculus and Analytic Geometry", 9th ed., Addison Wesley, (1998) 3. Mustafa Balcı, "Analiz I" Balcı yayınları. 4. J.Steward, Kalculus, TÜBA Yayınları (2007)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek