GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB204 İŞLETME Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu derste işletme bilimine ilişkin temel kavramlar üzerinde durulacak ve öğrencilerin işletmenin fonksiyonlarını öğrenmeleri sağlanarak bir işletmenin nasıl ve hangi temeller üstünde yürüdüğü öğretilmiş olacaktır.


Asst. Prof. Dr. Sertaç Çakı


1 İşletmenin ve yönetimin gelişimini ve bu alanlardaki gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak
2 Yönetim teorilerini karşılaştırarak, yönetimsel rolleri ve fonksiyonları tartışabilmek.
3 İşletmeleri açıklamak için geliştirilmiş yaklaşımları işletme çevresi kapsamında tartışıp, örgütsel davranış ve karar verme üzerindeki etkilerini ortaya koymak
4 İşletme ve yönetim açısından çağdaş yaklaşımların önemini değerlendirebilmek.


Yok


Yok


Bu derste işletmenin temel kavramlarından olan, verimlilik, ekonomiklik, karlılık, etkinlik, rasyonellik, likitide, başabaş noktası üzerinde durulması yanında işletme fonksiyonları olan üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, yönetim tek tek incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İşletme ve İşletme Yönetimi
3 Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme
4 İşletme Çeşitleri
5 Yönetim
6 Yönetim
7 Üretim
8 Pazarlama
9 ARA SINAV
10 Finasman
11 Finansman
12 Muhasebe
13 İnsan Kaynakları
14 Halkla İlişkiler
15 Araştırma ve Geliştirme
16 FİNAL

• Modern İşletmecilik, Prof .Dr. İsmet MUCUK, Türkmen Kitapevi, İstanbul-2011.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek