GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB114 DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders 1 2 4,00

Lisans


Türkçe


• Sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanmak • Örgütlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olmak • Bireysel davranışın temellerini tartışmak


Asst.Prof.Dr. Selcuk Acikgoz


1 Örgütleri etkileyen bireysel süreçleri ve bu süreçler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders kapsamında; sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için temel kavramlar üzerine odaklanılmaktadır. Çalıştıkları örgütlerde başarılı olmayı hedefleyen bireyler örgütlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olmalıdır. Bu bağlamda; algılama, karar verme, liderlik, güç ve politika, gruplar arası dinamikler, iletişim gibi konular irdelenerek bireyler ve bireylerin oluşturduğu örgütler üzerine öğrencilerin düşünmeleri teşvik edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bireysel Davranışın Temelleri
2 Öğrenme
3 Kişilik ve kişilik kuramları
4 İletişim
5 Algılama
6 Motivasyon ve iş tatmini
7 Liderlik Kuramları
8 Ara sınav
9 Duyguların Yönetimi
10 Bireysel Karar alma
11 Değerler ve Tutumlar
12 Çatışma, Müzakere ve Gruplar Arası Davranışın Yönetimi
13 Güç ve Politika
14 Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
15 Konuyla ilişkili sunumların sunumu ve tartışılması
16 Final

Organizational Behavior an Introductionary Text, David Buchanan ve Andrzej Huczynski, Prentice Hall. Organizational Behavior, Stephen P. Robbins, Prentice Hall. John NEWSTROM, Keith DAVIS, Organizational Behavior: Human Behavior at Work, McGraw-Hill Higher Education. Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları. Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları. İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Davranış, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek