GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB205 PAZARLAMA İLKELERİ Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı pazarlamanın modern iş dünyasındaki önemini açıklayarak öğrencilerin pazarlama çevresi, müşteriler ve rakipleri analiz edebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri geliştirmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Utku IŞIK


1 Pazarlama kavramlarını anlamak
2 Pazarlama kararlarını etkileyen temel çevre faktörlerini belirleyebilmek
3 Tüketicilerin nasıl satın alma kararı verdiklerini açıklayabilmek
4 Pazar bölümleme temel yöntemlerini kullanabilmek
5 Pazar araştırması sürecini tanımlayabilmek
6 Pazarlama karması unsurlarının süreç içerisindeki kritik önemini kavramak
7 Bir organizasyonun mevcut durum analizini yaparak amaçlara yönelik bir pazarlama planı oluşturmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Pazarlamanın tanımı ve konusu, pazarlama faaliyetlerini etkileyen dış çevre unsurları ve önemi, tüketici ve müşteri kavramları, hedef pazar seçimi ve bu pazar içerisinde ürün konumlandırma, pazarlama karması unsurları, pazarlama planı, uygulama ve kontrol, pazarlama gurularının pazarlama ile ilgili düşünceleri ve pazarlamada yeni yaklaşımlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamada Temel Kavramlar
2 Pazarlama Çevresi
3 Tüketici Davranışları
4 Pazar Bölümleme, Hedefleme ve Konumlandırma
5 Pazar Araştırması
6 Ürün Stratejileri
7 Fiyatlama Stratejileri
8 Vize sınavı
9 Dağıtım Stratejileri
10 Pazarlama İletişimi ve Tutundurma Stratejileri
11 Pazarlama Planı, Uygulama ve Kontrol
12 Pazarlama Guruları
13 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

1. Blythe J., Pazarlama İlkeleri, çev. Yavuz Odabaşı. Bilim Teknik Yayınevi İstanbul, 2001 2. Altunışık R., Özdemir Ş., Torlak Ö. Pazarlamaya Giriş. Sakarya Yayıncılık. Adapazarı, 2006. 3. Baker J.B., Hart S. The Marketing Book. 6th edt. Elsevier Oxford, 2008.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 141

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5 1
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek