GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ309 SPOR PSİKOLOJİSİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; sporda fiziksel becerilerin olduğu kadar psikolojik becerilerin de öneminin olduğunu; bu bağlamda stres ve kaygıyla başa çıkmayı, konsantrasyon becerilerini geliştirmeyi, motivasyonu artırabilmek için gerekli teknikleri öğretmeyi ve yarışma ile müsabaka süreçlerinde (öncesi-sırası-sonrası) doğru yaklaşım geliştirebilmelerini sağlamaktır.


Associate. Prof. Zişan Kazak Çetinkalp


1 Genel psikolojik ilkeleri kavrayabilme;
2 Sporda algılama ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme;
3 Dikkat ve konsantrasyonu tanımlayabilme ve geliştirebilme,
4 Kişiliğin spor ve sportif faaliyetler üzerindeki etkilerini kavrayabilme;
5 Sporda kaygı, korku ve stres kavramlarını tanımlayabilme ve bunlarla başa çıkma stratejilerini öğretebilme ve uygulayabilme;
6 Motivasyonu tanımlayabilme ve motivasyonu artırma yollarını öğretebilme;
7 Sporda liderlik, özgüven ve özyeterlik kavramlarını tanımlayabilme ve önemini kavrayabilme
8 Hedef belirleme ilkelerini kavrayabilme.
9


Yok


Yok


Spor psikolojisinin tarihi, konusu ve spor psikologunun görevleri, uyarılmışlık, kaygı, stres ve korku, algılama ve dikkat, konsantrasyon, motivasyon, sporda kişilik, motivasyon, saldırganlık, liderlik, grup birlikteliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Psikolojisi Konusu-Tarihi / Spor psikologu ve görevleri
2 Algılama ve Öğrenme
3 Dikkat
4 Konsantrasyon
5 Kişilik
6 Uyarılmışlık
7 Kaygı ve korku
8 Ara sınav
9 Stres
10 Motivasyon
11 Liderlik
12 Özgüven
13 Özyeterlik
14 Akış deneyimi
15 Hedef Belirleme
16 Final sınavı

Konter,E. Spor Psikolojisi El Kitabı, Nobel,2006 Tiryaki,Ş. Spor Psikolojisi, Eylül Kitabevi,2000. Weinberg,R&Gould,D. Foundations of Exercise and Sport Psychology, Human Kinetics,2003. Tenenbaum,G& Eklund,R.C. Handbook of Sport Psychology, WILEY,2006.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 4 2 8
Beyin Fırtınası 4 2 8
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 2
ÖÇ 6 2
ÖÇ 7 2
ÖÇ 8 2
ÖÇ 9 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek