GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB202 SPOR ORGANIZASYONLARI Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ulusal ve uluslar arası spor yarışmaları ile sportif amaca yönelik olarak düzenlenen seminer, toplantı kurs, kamp v.b. her türlü spor faaliyetlerinin en iyi şekilde yönlendirme, yönetme ve sonuçlandırılması için yapılan çalışmaların tümünü kapsar.


Dr.Öğr.Üyesi Volkan UNUTMAZ


1 Organizasyon ve spor organizasyonlarına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi edinme
2 Organizasyonların temel ilkeleri ve ortak özelliklerini kavrayabilme
3 Spor organizasyonlarının ülkelere kazandırdığı katkıları değerlendirebilme
4 Spor organizasyonlarının idari açıdan ve teknik açıdan planlanmasını öğrenme
5 Türkiye ve Dünyada organize edilen spor faaliyetlerinde kullanılan yarışma sistemleri hakkında bilgi sahibi olma
6 Uluslar arası ve ulusal önemli spor organizasyonlarının değerlendirilmesinin yapılabilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Organizasyon tanımı, amacı ve süreci,Organizasyon ilkeleri ve ortak özellikleri,Spor organizasyonlarının tanım, amacı ve önemi,Spor organizasyonlarının safhaları,Müsabakaların idari açıdan organizasyonu,Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler,Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu,Spor yarışma sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Organizasyonu tanımı ve önemi Organizasyon süreci Organizasyon ve planlama
2 Organizasyon ilkeleri Organizasyonların ortak özellikleri
3 Spor organizasyonlarının tanımı ve önemi Spor organizasyonlarının sınıflandırılması
4 Spor organizasyonlarının ulusal amaçları Spor organizasyonlarının uluslar arası amaçları Spor faaliyetlerini kimler organize edebilir
5 Spor organizasyonlarının safhaları Faaliyet öncesi yapılacak işler Faaliyet sırasında yapılacak işler Faaliyet sonrasında yapılacak işler
6 Müsabakaların idari açıdan organizasyonu Yazışma, onay ve tahsisler
7 Spor organizasyonlarında görev alan komiteler Spor organizasyonlarında yapılacak rezervasyonlar ve anlaşmalar
8 Ara Sınav
9 Spor organizasyonlarında sağlanacak hizmetler
10 Müsabaka ve antrenman mahallerinin hazırlanması
11 Açılış ve kapanış seremonilerinin planlanması
12 Müsabakaların teknik açıdan organizasyonu Müsabaka direktörü Spor alanları yöneticisi Teknik işler yöneticisi
13 Spor yarışma sistemleri Lig (Puanlı) sistemi Eleme sistemi
14 Karma sistem Play-off sistemi
15 Dönem proje sunumları
16 Final Sınavı

Sunay, H. (2016). Sporda Organizasyon (2 baskı.). Ankara: Gazi Kitabevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42
Toplam İş Yükü (saat) 107

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek