GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB206 SPOR PAZARLAMASI Ders 2 4 4,00

LisansBu dersin amacı öğrencilerin; temel pazarlama kavramlarını spor endüstrisi içerisinde yer alan tüm organizasyonlarda etkin olarak uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Açıkgöz


1 Spor pazarlamasını farklı kılan özellikleri kavramak
2 Spor pazarlaması yönetimini anlamak
3 Spor tüketicilerinin karar verme sürecini anlamak
4 Spor pazarlamasına yönelik araştırma tasarlayabilmek ve yürütebilmek
5 Spor ürünü yaratabilmek ve geliştirebilmek
6 Uygulayabilir spor pazarlama karması stratejileri oluşturabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Spor pazarlamasının kendine özgü özelikleri, spor pazarlaması yönetim süreci, spor tüketicileri, spor pazarlaması araştırması, spor ürünü tasarlamak ve geliştirmek ve bu değişim sürecine yönelik fiyat, tutundurma ve dağıtım bileşenlerini organize etmek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Pazarlamasına Giriş
2 Spor Pazarlaması Süreci
3 Spor Endüstrisi 1
4 Spor Endüstrisi 2
5 Sporda Tüketicileri
6 Spor Pazarlaması Fırsatları 1
7 Spor Pazarlaması Fırsatları 2
8 Vize Sınavı
9 Spor Pazarlaması Stratejisi
10 Spor Ürünleri
11 Sporda Fiyatlama Stratejileri
12 Sporda Yer/Dağıtım
13 Sporda Tutundurma
14 Spor Hizmetleri
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

(Recommended) Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. A. Sport Marketing (4th edition), Champaign, IL: Human KineticsYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 3 3
ÖÇ 3 3 4 3
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 2 2 2
ÖÇ 6 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek