GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB208 HALKLA İLİŞKİLER Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı halkla ilişkiler olgusunu ayrıntılı bir şekilde konu etmektir. Bu bağlamda ders kapsamında halkla ilişkiler kavramı, amaçları, tarihsel gelişimi, modelleri, yönetsel bir fonksiyon olarak önemi, süreç olarak işleyişi kapsamında ele alınmakla birlikte; işletmecilikte halkla ilişkiler olgusu örnek olay çözümleme yöntemini kullanılarak mercek altına yatırılmaktadır.


Prof.Dr.MİNE SARAN


1 Halkla ilişkiler kavramı ve süreci hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
2 işletmecilikte halkla ilişkiler olgusu hakkında farkındalık geliştirme ve bilgi sahibi olma.
3 Çağcıl iş yaşamı ile ilgili farkındalık kazanarak kuramsal ve pratik donanımı arttırma.


Yok


Yok


Halkla İlişkiler İşletmecilikte Halkla İlişkiler İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay Çözümlemeleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse İlişkin Ön Bilgilerin Verilmesi: Kapsam, İşleniş ve Gereklilikler
2 Halkla İlişkiler: Tanımı ve Amaçları
3 Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi ve Modelleri
4 Yönetsel Bir Fonksiyon Olarak Halkla İlişkiler: Önemi ve Kapsamı
5 Halkla İlişkiler ile ilgili Temel Kavramlar
6 Halkla İlişkiler Yönetimi
7 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusu
8 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Uygulamaları
9 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
10 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
11 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
12 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay İncelemesi
13 Halkla İlişkiler ile ilgili Bir Eser Okuma, Rapor Hazırlama ve Sunma
14 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusu ile ilgli Literatüre Dayalı Rapor Hazırlama ve Sunma
15 İşletmecilikte Halkla İlişkiler Olgusuna İlişkin Örnek Olay Çözümleme, Rapor Hazırlama ve Sunma
16 Final

David C. Watt (2007). Sports Management and Administration. USA: Taylor & Francis. Dennis L. Wilcox and Glen T. Cameron (2008). Public Relations: Strategies and Tactics. 9th Edition. USA: Allyn&Bacon. Glen M. Broom (2008). Cutlip and Center’s Effective Public Relations. 10th Edition. USA: Prentice Hall. Jerry Hendrix and Darrell Hayes (2009). Public Relations Cases. 8. Edition. USA: Wadsworth Publishing. Kurthan Fişek (2003). Spor Yönetimi. İstanbul: YGS Yayınları. Lisa P. Masteralexis, Carol A. Barr, Mary A. Hums (2009). Principles and Practice of Sport Management. USA: Jones and Bartlett Publishers. Russell Hoye, Aaron Smith, Hans Westerbeck, Bob Stewart, Matthew Nicholson (2005). Sport Management: Principles and Application. USA: Butterworth-Heinemann.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek Vaka İncelemesi 1 25 25
Rapor Hazırlama 1 4 4
Rapor Sunma 1 4 4
Makale Yazma 1 25 25
Makale Kritik Etme 2 20 40
Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek