GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB301 GENEL MUHASEBE Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu derste; günlük ve iş hayatımızda önemli olan ticari belgelerin, İşletme ve kurumların karşılaşmış oldukları ticari işlemlerin, elde etmiş oldukları gelirlerin, katlandıkları giderlerin nasıl ve ne şekilde kaydedileceği, raporlamanın ne şekilde yapılacağı, bilanço ve gelir tablosunun nasıl oluşturulacağı öğrencilerin derse aktif katılımı ile tartışmalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.


YRD.DOÇ.DR.ŞÜKRÜ SERTAÇ ÇAKI


1 Muhasebe alanındaki temel kavramları genel çerçeveyi anlayabilmek,
2 Çift taraflı kayıt sistemi ile muhasebe işlemlerini kaydedebilmek,
3 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile uyumlu finansal tabloları düzenleyebilmek.


Yok


Yok


Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri, Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Dönen Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Yabancı Kaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları, Özkaynaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Muhasebenin Fonksiyonları, Sınıflandırılması, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe mesleği ve muhasebe belgeleri
2 Tutulması gerekli olan ticari defterler, Bilançonun Doğuşu ve Muhasebenin Akış Süreci
3 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
4 Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlere İlişkin Muhasebe Uygulamaları
5 Ticari Alacak ve Diğer Alacaklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
6 Stoklar, Gelecek Aylara ait giderler ve gelir tahakkuklarına İlişkin Muhasebe Uygulamaları
7 KDV ve uygulamalarına İlişkin Muhasebe Uygulamaları
8 Vize Sınavı
9 Mali Duran Varlıklar ve Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
10 Mali Borçlar, Ticari Borçlar ve Diğer Borçlara İlişkin Muhasebe Uygulamaları
11 Özkaynak hesaplarına İlişkin Muhasebe Uygulamaları
12 Envanter İşlemlerinin Aşamaları ve Değerleme Ölçüleri, Hazır Değerlerde Envanter ve Değerleme işlemleri
13 Stokların Değerlemesi ve Envanteri, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla ilgili Envanter ve Değerleme
14 Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
15 Gelir Tablosu Hesaplarına İlişkin Uygulamalar
16 Final sınavı

-Süleyman Yükçü, Vergi Kanunları ve Tekdüzene Göre Finansal Muhasebe ve Dönem Sonu İşlemleri, İzmir: Anadolu Matbaacılık, 2002. -Süleyman Yükçü, Türker SUSMUŞ vd., Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları, İzmir: Anadolu Matbaası, 2002


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek