GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB305 KAMU YÖNETİMİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Kamu Yönetiminin kuram ve uygulamalar kapsamında ele alındığı bu derste kamu yönetimi olgusunun ulusal ve global perspektifler çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Kamu Yönetiminin kavramsal çerçevesi, kamu yönetimine hakim olan temel ilkeler, merkezden yönetim ve yerinden yönetim olgularının hem teorik hem de Türkiye örneğinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar ve Türk kamu yönetiminde reform tartışmalarının değerlendirilmesi amacı güdülmektedir.


Doç. Dr. Şadiye Deniz


1 Kamu Yönetimi biliminin temel kavramlarını tanımlayabilme
2 Kamu Yönetimine egemen olan başlıca ilkeleri öğrenme
3 Türk Kamu Yönetimi yapısı hakkında bilgilenme
4 Kamu Yönetiminde yeni yaklaşımları anlama
5 Türk kamu yönetimi sisteminde reform tartışmaları hakkında bilgi sahibi olma


Yok


Yok


Kamu Yönetiminin kavramsal çerçevesi ve kamu yönetiminde öne çıkan temel ilkeler.Türk anayasal sisteminde kamu yönetiminin konumu. Türk kamu Yönetimi sisteminde merkezden ve yerinden yönetimin yapı ve görevleri. Merkezi idareye yardımcı kuruluşlar ve özerk kamu kurumlarının yapısı.Küreselleşmenin kamu yönetimi istemine etkisi. Yeni kamu işletmeciliği. E-Devlet ve Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Türk kamu Yönetiminde Reform Girişimleri ve Tartışmaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kamu Yönetiminin kavramsal çerçevesi (özel Yönetim,Kamu Yönetimi ve nitelikleri)
2 Kamu Yönetimine hakim Olan İlkeler (Merkezden Yönetim, yerinden Yönetim İlkeleri,faydaları ve sakıncaları)
3 Türk Kamu Yönetimi ve Anayasal düzen (kamu Yönetimini etkileyen Anayasal İlkeler)
4 Türkiye’de Merkezden yönetim (Nitelikleri ve Görevleri)
5 Türkiye’de Yerinden Yönetim: (Nitelikleri ve Görevleri)
6 Merkezi İdareye Yardımcı kuruluşlar (Türleri, yapıları ve Görevleri)
7 Küreselleşme ve kamu Yönetimi (Teorik çerçeve ve küreselleşmenin kamu yönetimi yeniden yapılandırıcı etkileri)
8 ARA SINAV
9 Yeni Kamu İşletmeciliği (Nedenleri ve Sonuçları)
10 E-devlet kavramı (Dünyada ve Türkiye’de Uygulamaları, kamu Yönetimine Etkileri)
11 Toplam kalite Yönetimi-Kamu Yönetimi İlişkisi (TKY’nin Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği)
12 Stratejik Yönetim Olgusu ve Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim (Tartışmaların değerlendirilmesi)
13 Türk Kamu Yönetiminde Reform tartışmaları (Reform gerekliliğinin değerlendirilmesi)
14 Geçmişten günümüze Türk kamu Yönetiminde reform tartışmaları (reform girişimlerinin değerlendirilmesi)
15 Genel değerlendirme
16 FİNAL SINAVI

ERYILMAZ, Bilal; kamu Yönetimi, PARLAK, Bekir; SOBACI, Zahit; Kuram ve Uygulamalarda Kamu Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2005. ATAY, Cevdet; Devlet Yönetimi ve Denetimi, Alfa Yayınları,2.Baskı , Bursa, 1999. DERDİMAN, Cengiz; Yerel Yönetimler, Aktüel Yayıncılık, İstanbul, 2005.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek