GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB355 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli Ders Grubu 3 5 6,00

Lisans


İngilizce


Başlıca hedef, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.1 İngilizce yorum yapabilme
2 Güncel metinleri takip edebilme
3 Akademik metinleri anlayabilme ve değerlendirme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Literatür tarama, Kitap tarama, İnternet taramaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Akademik Literatür tarama
2 Akademik Literatür tarama
3 Akademik Literatür tarama
4 Akademik Literatür tarama
5 Kitap Tarama
6 Kitap Tarama
7 Kitap Tarama
8 Vize sınavı
9 Kitap Tarama
10 Internetten kaynak tarama
11 İnternet kaynakları tarama
12 İnternet kaynakları tarama
13 İnternet kaynakları tarama
14 Grup çalışması
15 Grup çalışması
16 Final sınavı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 184

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek