GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB356 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli Ders Grubu 3 6 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı; öğrencilerin orta seviyede olmak üzere İngilizce okuma ve yazma ile dinleme ve konuşma becerilerini arttırmaktır.1 İngilizce seviyelerini geliştirmiş olacaklardır.
2 Bir seyahat ile ilgili temel iletişim becerini kazanacaklardır.
3 Geçmişteki olayları yazılı ve sözlü olarak anlatabileceklerdir.
4 Hava durumu, trafik, iş yaşamı ve kişisel bilgi aktarımı gibi günlük yaşam konularında iletişim kurabileceklerdir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel gramer bilgileri, dilbilgisi kuralları, aktif ve pasif yapılar ayrıca ingilizce okuma becerisini geliştirici çalışmalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Adaptasyon
2 Nouns, pronouns
3 Quantifiers
4 Tenses
5 Tenses
6 Active- passive
7 Active- passive
8 Ara sınav
9 Relative clauses
10 Relative clauses
11 Modals
12 Modals
13 If clauses
14 Passages
15 Passages
16 final exam

Pathfinder 4 Students’ Book (2003, Harris, M, Mower. D & Sikorzynka A.), Longman: Spain


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 10 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
Toplam İş Yükü (saat) 185

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek