GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ311 SPOR SOSYOLOJİSİ Ders 3 6 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sosyoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, sosyolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve sportif olgu ve olayları yorumlamada sosyoloji biliminden yararlanma.


Assist. Prof. Dr. Mustafa ENGÜR


1 Sosyoloji biliminin doğasını anlayabilme
2 Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
3 Sosyoloji biliminin tarihçesini listeleyebilme
4 Toplusal bir olgu olarak sporu tanıyabilme
5 Sporda Şiddet ve Fair Play kavramlarını meslek yaşantısına uygulayabilme
6 Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini kavrayabilme
7 Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme
8 Kütüphane araştırması ve Internette tarama yapabilme
9 Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme
10 Sosyolojinin temel kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme


Yok


Yok


Sosyoloji bilimi ve kuramlar, Bilimsel yöntemler, toplumsal bir olgu olarak spor, spor ve toplumsal kurumlar, spor sosyolojisinde araştırma yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Sosyoloji bilimi Temel kuramlar disiplinler
3 Toplumsal bir olgu olarak spora tarihine bir bakış
4 Spor ve Sosyalleşme
5 Spor ve Çocuk
6 Sporda Şiddet ve Fair Play
7 Cinsiyet ve Spor
8 Ara sınav
9 Sosyal Sınıf ve Spor
10 Spor ve Ekonomi
11 Spor ve Medya
12 Spor ve Siyaset
13 Spor ve Dinisel İnanışlar
14 Spor ve Eğitim
15 Sporda Sapkın Davranışlar
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Coakley, J. (2001). Sport in Society. Boston: McGraw Hill.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Okuma 14 1 14
Rapor 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 70

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 4 1 2 4
ÖÇ 2 3 4 2 2 4
ÖÇ 3 2 4 1 2 4
ÖÇ 4 3 4 2 1 4
ÖÇ 5 1 3 1 2 4
ÖÇ 6 4 5 1 1 3
ÖÇ 7 3 5 1 2 4
ÖÇ 8 4 4 1 2 4
ÖÇ 9 5 3 1 2 5
ÖÇ 10 3 3 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek