GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB302 SPOR YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


İstatistik ile ilgili kavramlar verilerek, bunların bilgisayar ile spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek.1 İstatistik ile ilgili bazı hazır yazılım programlarını tanıma
2 Verileri istatistik yöntemleri kullanarak çözümleyebilme
3 Araştırmalarda gerekli olan verileri düzenleyebilme bilgisayara aktarabilme
4 SPSS ve Excel ile istatistik analiz yapabilme
5 İstatistik sonuçları yorumlayabilme ve sunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tanımlayıcı istatistikler, çıkarsamalı istatistikler, regresyon analizi, varyans analizi, geçerlilik güvenilirlik


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Temel istatistik kavramlar
3 EXCEL ve SPSS'e giriş
4 Program menülerinin tanıtımı ve uygulamalar
5 Veriler üzerinde aritmetik ve fonksiyonel işlemler
6 Aralık tahmini
7 Tek Örneklem Durumunda Kitle Ortalaması İçin Güven Aralıkları
8 Arasınav
9 Çift Örneklem Durumunda Kitle Ortalaması Farkı İçin Güven aralıkları
10 Hipotez testi:z testi
11 Hipotez testi:t testi
12 Regresyon analizi
13 Varyans analizi
14 Öçme ve değerlendirme
15 Geçerlilik ve güvenilirlik
16 Final

Alpar R.,(2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 22 2 44
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 0 5
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek