GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB308 SPOR FİNANSMANI Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersle öğrencilerin finansal yönetim ve işletmenin finansal anlamda yönetiminde aktif rol alabilecek yönetici adayları yetiştirmektir.


Assist. Prof. Dr. Sertaç ÇAKI


1 Öğrencilerin genel olarak finansal yönetim kavramı hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak
2 İşletmelerin kısa ve uzun vadeli varlık yatırımlarını yönlendirme ve denetleme becerisi kazandırmak
3 İşletmelerin kaynak ve öz sermayelerinin yönetimini yorumlama ve yönlendirme becerisi kazandırmak


Yok


Yok


Finansal yönetim kavramı ve finansal yönetim açısından firma amacı, paranın zaman değeri, finansal analiz teknikleri ve aktif ve pasif yönetimi finansal anlamda incelenmesidir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finansal yönetime giriş: kavram ve tanımlar
2 Finansal analiz ve finansal analiz teknikleri
3 Finansal analiz ve finansal analiz teknikleri
4 Paranın zaman değeri ve maliyeti
5 Paranın zaman değeri ve maliyeti
6 İşletme sermayesi yönetimi
7 Stok yönetimi
8 Ara sınav
9 Alacak yönetimi
10 Alacak yönetimi
11 Yatırım (sermaye) bütçelemesi ve yatırım kararları
12 Duran varlık yönetimi
13 Duran varlık yönetimi
14 İşletmelerde sermaye yapısı
15 Final sınavı

Ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Proje Sunma 4 10 40
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 11 44
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek