GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB358 BOCCE Seçmeli Ders Grubu 3 6 6,00

LisansDersin amacı; öğrencilere, bocce branşının temel tekniklerini öğretme, branşa özgü ileri teknikleri uygulama ve bocce antrenman programı hazırlama becerileri kazandırmaktır.1 Bocce branşına özgü yarışma kurallarını açıklar.
2 Bocce branşına ait temel teknikleri öğretir.
3 Bocce branşına özgü ileri teknikleri uygular.
4 Branşa özgü atış tekniklerini inceler ve doğruluğunu değerlendirir.
5 Bocce branşına özgü antrenman programı hazırlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin içeriği; Bocce branşının gerektirdiği teknik ve taktik uygulamaları, ileri düzey atış teknik çalışmaları, müsabaka analizleri ve müsabaka organize etme konularını kapsar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türkiye de ve dünyada yapılan Bocce turnuvaları ve bocce müsabaka kuralları
2 Reading books related with subject

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu ÖğrenmeGenel Müdürlüğü (2017). BOCCE Başlangıç Düzeyi Kurs Programı. Ankara. Pagnoni, M. (2013). The Joy of Bocce,5 th Edition. Newsweek, USA Ellsworth, A. (2017). Bocce Ball Rules, Official Rules And Regulations for Competitive Bocce, SportCraft, USA. Bragaglia, A. (2007). The Bologna Open Clusters Chemical Evolution project (in short: BOCCE). INAF, Bologna


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 40 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 15 105
Toplam İş Yükü (saat) 191

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek